Velkommen til Blog om Helikopter tjenester i NorgeFinn nyttig informasjon om helikopter Sightseeing - Transport av hytte materialer - Taxi

TV2 Hjelper deg tar opp gavekort på helikopterturer

By | Uncategorized

TV2 Hjelper seg – eller deg – eller hvem ?

Jammen ikke alltid lett å vite.

Gavekort på helikopterturer solgt av firma Helikopter Flights Ltd. er tema denne gangen. Vi gir deg inside informasjon før publisering !

Hvem hjelper hvem ?

Spørsmålet Heliwing ønsker å ta opp, er imidlertid rettet mot den bakenforliggende motivasjonen, og metodene som TV2 gjennom et annet selskap bruker. Man kan hevde presse-etikk og moral i bøtter og spann, men riksmedia har etter vår oppfatning et særlig krav om å opptre troverdig

TV2 HJELPER SEG

TV2 HAR OVER HUNDRE KLAGER
I PRESSENS FAGLIGE UTVALG !

Digital hverdag

Vi lever i en digital hverdag. Som kanalen TV2 sikkert ikke er uenig i, blir flere og flere tjenester som tidligere ble utført manuelt, erstattet av dataprogrammer og roboter. Herunder også produktportaler. Jfr. reiselivstjenester og annonseringsmaskiner. Har du som næringsdrivende noen gang blitt oppringt av selgere som hevder de ringer fra TV2 og skal selge deg annonser på TV2 torget ?. Er du da klar over at tv2torget.no er et helt annet domene og har et vesentlig lavere besøkstall enn TV2.no ! Poenget er at selgerne i TV2torget.no gir inntrykk av at de selger annonser på TV2.no mens det kunden får er noe helt annet.

Vilkår og betingelser bekreftes lest og forstått !

Har du noen gang forsøkt å få kontakt med de mest brukte reiselivsportalene for manuell betjening ? Ikke kast bort tiden er vårt råd. Slik er hverdagen  blitt. Noen protesterer, de fleste ikke.
De fleste automatiserte portaler krever aksept av vilkår og betingelser for å utføre transaksjoner. Slik er det også for portalen www.helikopter.flights. Som portaleier er det slik vi ser det, den muligheten man har for å sikre seg at brukeren vet med sikkerhet hvilke vilkår som gjelder for det han ønsker å betale for før betaling finner sted.
I portalen www.helikopter.flights tilbys det bl.a gavekort på helikopterturer. Helikoptertjenester er ikke sammenlignbart med å bestille en taxi eller kjøpe en flybillett. Det er mange forhold som spiller inn og som nødvendigvis ikke er innlysende for folk som ikke kjenner denne bransjen. Da er det etter vår oppfatning ekstra viktig å sikre portaleier at bruker ikke bare har lest , men også forstått, hva kjøpet innebærer av vilkår for bruk og innløsing.

Enkelte kunder forstår ikke viktigheten av å lese vilkårene selv når de kvitterer for å ha både forstått og lest

Kjøp av gavekort fra www.helikopter.flights, er ikke mulig uten at bruker først ikke bare har kvittert for å ha lest vilkårene ,men også kvittert for å ha forstått de !
Som man må konstatere er virkeligheten slik at i både for eksempelvis reiselivsportaler eller annonseringsportaler vil det være brukere som aksepterer å ha lest og forstått vilkårene som slett ikke har gjort det. Dette er også tilfelle for enkelte som har kjøpt gavekort  fra www.helikopter.flights, og produksjonsselskapet Mastiff AS håper at dette skal være underholdende for TV2 sine kunder, og bidra til gode seertall. Det er nemlig seertall som regulerer hva TV kanalen kan få betalt av sine kunder for profilering.  Det er etter vår oppfatning utvilsomt god underholdning når klager til TV2 hjelper deg sender epost til Helikopter Flights med informasjon om at de selv har funnet en operatør som kan fly turen !  Et lastebilfirma i Trondheim !  Se link til epost korrespondanse.

Hvem hjelper egentlig  TV2 ? Deg eller seg selv ?

Vi mener at TV2 Hjelper deg er et underholdningsprodukt i første rekke. At noen faktisk blir hjulpet er sikkert riktig, men neppe det sentrale poenget i programmets konsept. I saken med gavekort for helikopterturer erfarer vi at Mastiff AS underbygger ovenstående i det alt vesentligste gjennom sin adferd !
Vi har derfor lagt ut epostkorresondansen med selskapet Mastiff AS i sin helhet i link nederst i denne artikkelen. Det første som slår en er at de prøver å la det virke som de ringer fra TV2 og ikke et produksjonsselskap

Helikopter flights Ltd. har svart meget raskt og fyllestgjørende.

Alle spørsmål som er blitt stilt fra Mastiff AS i saken er besvart. Se link til epost korrespondanse lenger ned. Imidlertid ønsket Helikopter Flights ikke å stille opp på et TV intervju, da vi ikke anser dette for å være noe annet enn å ta et lite selskap for noe som er helt vanlig i dagens digital verden.  Dette er selektiv bruk av etikk og moral. Å bidra til å opplyse om et produkt dersom det er uklarheter er en god sak for begge parter. Å bidra til et underholdningsprogram på selskapets bekostning kan forsåvidt også være OK , men da må man være villig til å samarbeide om dette. Det er ikke Mastiff AS.

Har du spørsmål om gavekort fra Helikopter Flights Ltd ?

Helikopter Flights Ltd. utdyper gjerne saken om gavekort ytterligere for Mastiff AS og alle andre som ønsker det. Ned til minste detalj. Imidlertid må spørmål være reelle, og ikke fremstå som en ingress for en skjult agenda for å lage underholdning på andres bekostning, til og med uten å betale for det ! Individer med middels kognitive evner gjennomskuer dette. Helikopter Flights Ltd. ser ikke ut til å nå frem med et sitt argument overfor Mastiff AS om åpenhet og enighet om premissene for et TV intervju. Da er man tvunget å forholde seg til en dokumenterbar utveksling av svar på spørsmål. Det gjør Helikopter Flights Ltd. med glede.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG – INGEN KONSEKVENSER

Et raskt søk i PFU’s arkiv viser at kanalen har over 100 klager på seg.  Nesten 50% har resultert i at kanalen er blitt felt for brudd på god presse etikk.  Da er det ikke urimelig å anta at for å lage en god sak som genererer seertall, er det viktig å ligge så nær opp til grensen for å bli felt som mulig.  At nesten 50% av klagene på kanalen ender med fellende brudd, underbygger denne antagelsen slik Helikopter Flights Ltd ser det.  En underlig selvjustis !
TV2 må forstå at med en slik dokumenterbar historikk er det ikke urimelig at intervju objekter ikke bør ha tillit til at premissene for intervju blir holdt.

Konsekvenser for den profesjonelle parten – TV2, er det heller ikke ved brudd PFU sine retningslinjer. Som epost korrespondansen viser, truer da TV2 med å oppsøke virksomheten med kamera hvis de ikke får aksept på et intervju. Slik Helikopter Flights Ltd.  oppfatter det, dekker de seg i den sammenheng bak intervju objektets rett til samtidig imøtegåelse.  Selv om det blir opplyst på forhånd at hverken intervju eller kommentar blir gitt, vil kanalens iver i å gjøre “alt de kan” for å gi denne muligheten,  i seg selv være underholding.  Det er neppe formålet med retten til samtidig imøtegåelse og er slik selskapet ser det et misbruk  ! Jfr. sak mot TV2 og uttalelse fra PFU : “Det må konstateres at TV 2 har gått uvanlig langt i sine bestrebelser på å få klageren i tale. Dette gjelder både antall forsøk og måten det er forsøkt på”.

Helikopter Flights Ltd. vil uansett ikke stille til et TV interjvu eller gi kommentar i annen form enn på dokumenterbar måte gjennom epost.

Oslo,  4.10.2016 – TV2 stormer post adressen til Heliwing Helikopter AS i Oslo

Tidlig på morgenkvisten idag stormer TV2 en privatbolig i Oslo som også er post adressen til Heliwing Helikopter AS.  Selskapet avsluttet sin virksomhet for snart to år siden og har ingen ting med Helikopter Flights Ltd. å gjøre.

TV2 Hjelper deg før stormingen :

Me er svært opptatt av presseetikk og å overhalde retten kjelder har til tilsvar og samtidig imøtegåing, og me strekkjer oss langt for å få dette til.”

Beboer og eier på adressen, blir utsatt for grove trusler om at hvis de ikke får komme inn får se om Helikopter Flights Ltd. befinner seg der, vil de sørge for å trekke vedkommende inn i saken på en svært uheldig og karakterødeleggende måte.  Denne uanmeldte og svært truende og adferden får eier til å bryte sammen på stedet !.

“TV2 hjelper deg” beklager i epost senere på dagen og lover ikkeå trekke vedkommende inn i saken” allikevel.
Helikopter Flights har grunn til å at dette ikke var grunnet presse etiske retningslinjer.

Pakking av materialer for helikopter transport

By | Blog, Lasteflyging

Profesjonell pakking er avgjørende for pris.

Helikoptertløft av materialer til hyttebygging er effektivt og kostbart. Heliwing hjelper deg med råd i god tid før oppdraget.

Som privat person eller håndtverker er ikke det å bruke helikopter til frakt av hytte materialer vanligvis en daglig rutine.  Kanskje er det bare denne ene gangen.  Da er det lett å gjøre feil.  Feil pakking kan medføre at helikopteret bruker lenger tid og kostnaden som allerede er høy, kan bli anda større.  Det kan være svært lønnsomt å kontakte oss for en prat før du går i gang eller avtaler transport med et helikopterfirma.

Et lite  tilbygg eller en liten hytte kan riktig pakket komme på 20.000 til 30.000,- eks  mva eller det doble hvis feilpakket.  Vel og merke hvis avstanden ikke er for lang.  Ofte er denne under et par km.  Rådgivning fra oss har spart hyttebyggere for tusener av kroner når vi har kommet tidlig inn i planleggingsfasen.

Planlegg helikoptertransport tidlig !

Pengene fly fort når helikopteret starter opp, men mens det står på bakken, går ikke taksameteret. Bruk tiden på bakken til å sikre at alt er pakket riktig.  Når flere har oppdrag i samme området kan du også dele på oppmøte kostnaden. Dette kombinert med kortest mulig avstand mellom hentested og leveringssted er nøkkelen.  Men også andre forhold kan være avgjørende.  Ta del i planleggingen og spar penger.

Timepris eller fastpris på helikopter oppdraget ?

Ønsker du å vite kostnadene før jobben strater, kan du be om fatspris pr. løft for oppdraget.

Med pris pr løft kommer det aldri noen overraskelser og du er heller ikke avhengig av å kjenne til pilotens erfaringsnivå.  Du og helikopterfirmaet har da begge et motiv for å bruke kortest mulig tid, og ikke bruke ditt oppdrag i opplæringssammenheng.

Pakk riktig for helikopterløft

Byggvarehus har ofte erfaring med dette. Sjekk allikevel – Har den som klargjør gjort det før ? De vet vekten på materialene som skal pakkes med lik lengde og bredde og i den ene enden og med fallende lengder. Noe paller er ikke egnet for helikopterløft og bør flyttes til Europaller som er bedre egnet. Vinduer og skyvedører til terasser må forberedes spesielt godt. send oss epost hvis du lurer på noe.

Ofte stiller gjerne mange hytte eiere opp på dagen og skal være med å hjelpe til. Da er det viktig å ta dette opp med piloten før dere begynner. Det mye nytte i en grundig briefing før showet starter. Piloten har også med seg egen bakkemann som hjelper til. Spør han til råds hvis du vil hjelpe til.

Krever området spesielle hensyn ?

Opplys oss på forhånd om:

 • Kraftledninger
 • Ta gjerne bilde av landingsplassen
 • Husdyr i nærheten
 • Innhent tillatelse fra grunneier
 • Er det i utmark må må du har kommunens tillatelse
 • Miljøet mellom hentested og leveringssted.

.

Miljøet mellom hentested og leveringssted.

Selv om luftlinjen kanskje er bare 1 km, kan det være forhold på bakken som medfører at vi må fly omveier. Vi kan f.eks ikke fly direkte over hustak, biler eller folk. Trasseen må tillate at lasten kann slippes når som helst dersom en nødsitiasjon oppstår.

Enkelte løft krever spesielt høy kompetanse av piloten.

 • Montering av elementer
 • Takstoler
 • Betong.

Dette er pilothåndtvek og krever at lasten holdes helt rolig mens levering pågår. Betong. tømmes med presisjon og takstoler skal fikseres mens helikopteret holder det helt rolig . Når betongen tappes i sakte tempo i smale forskallinger f.eks., blir også helikopteret lettere. Dette er krevende operasjoner.

Hvor mye løfter helikopteret ?

Vanligvis fra 1000 til 1350kg., men dette er også helt avhengig av temperatur, lufttrykk, vind, høyde over havet og luftfuktighet på dagen og ikke minst hvor mye drivstoff det er ombord i helikopteret.

Rammeavtaler på Helikoptertjenester – Lønnsomt eller dyrt ?

By | Blog

Rammeavtaler på helikoptertjenester !    Store beløp å spare for utbyggere.

Helikopterbransjen preges av sterk konkurranse med 11 mindre lokale selskap og to større organisasjoner.  Men hva er mest kostnadseffektivt for kunden ?

Ikke lønnsomt for Riksdekkende entreprenører

Industri oppdrag er attraktive kundeforhold som alle ønsker å være med å konkurrere om. Dette er oppdrag som gjerne går over mange hundre timer flytid og således ofte representerer en sikker inntekt over tid for helikopter selskaper. Manuelle administrative kostnader pr. fløyet time i slike kundeforhold blir lave sammenlignet med enkelt oppdrag fra engang- eller enkelt kunder. Også kalt Ad-Hoc oppdrag.

Eksempler på slike helikopter oppdrag er :

 • Bygging av kraftlinjer
 • Bygging av infrastruktur innen kommunikasjon.
  Montering av master og elektronikk med helikopter
 • Inspeksjon av kraftlinjer fra luften
 • Bygging av anlegg for hydrokraft med helikopter
 • Stalige helikopter befaring og inspeksjon
 • Persontransport for statlige etater og store konsern

Store oppdrag – Lav timepris for helikopterservice er tanken !

Mange av byggherrene  er riksdekkende med oppdrags steder over hele landet.  Det er både statlige , kommunale og private aktører som gjennom anbudsprosesser inviterer ALLE helikopter firmaer til å bli med å gi tilbud på Rammeavtaler.

Hvor riksdekkende er helikopteroperatørene egentlig ?

Vår påstand er imidlertid at dette kan oppfattes som et spill for galleriet, og hvor utfallet nesten alltid er gitt på forhånd.  Kun de store helikopterselskapene med deres organisasjoner kan tilsynelatende tilby avtaler som riksdekkende kunder tror de er best tjent med.   Begrunnelsen er i mange tilfeller at ingen av de lokale helikopter selskapene kan tilby helikoptre over like stort geografisk område som de to store selskapene.  For byggherrene forsvares valgene med at de sparer mye på å kun ha ett helikopterservice firma å forholde seg til over hele sitt geografiske virkeområde.  Stor avtale med stort helikopterselskap –  lavest timespris !

Best økonomi er uansett relatert til hvor nærmeste helikopter befinner seg !

Rammeavtaler på helikoptertjenster  er ikke nødvendigvis hverken den mest lønnsomme eller den enkleste avtalen å forholde seg til hverken operativt eller administrativt. Det er flere argumenter for at rammeavtaler kan resultere i en dyrere og administrativt mer krevende avtaleform.  Det er sluttprisen som til slutt avgjør hva som er lønnsomt for utbygger. I Rammeavtalene er det gjerne definert hvor de større helikopterselskapene har sine helikoptre plassert. Imidlertid er et helikopterselskap en svært dynamisk form for forretning hvor driftsmateriellet sjelden står på samme sted lenge.

Bygging og vedlikehold av kommunikasjons master og montering av utstyr

Dette er ofte oppdrag av kort varighet med kanskje bare noen få løft pr. sted og med mye venting.  Da hjelper lav timepris lite, mens avstanden fra der helikopteret står bli vesentlig for total prisen.

Hvilke helikoptertyper er tilgjengelig nærmest oppdragstedet

Utbyggere har et variert behov for flyging.  Det kan være bytte av batterier, justering av antenner, bytte av elektronikk, bygging av master og støping.   Helikopterselskapene har ulik kapasitet på sitt materiell.   Prisen er sterkt variende med kapasiteten og en helikoptertype kan koste dobbelt så mye pr time som en annen. Det er lite hensiktsmessig økonomi å bruke et helikopter med plass til 5 passasjerer og som kan løfte 1350kg, for å fly opp et par batterier eller fly et par  vedlikeholds personale for befaring og inspeksjon.  Rett helikopter til hvert oppdrag  har store økonomiske utslag.

Hvor er helikopter firmaets helikoptre fast stasjonert ?

Avstand til oppdrag stedet er en vesentlig kostnadsdrivende faktor i leie av helikoptertjenester. Det hjelper lite med temporære stasjoneringer nærme utbyggers oppdragssted. Slike har kun begrenset gyldighet og kan være utlløpt når utbygger trenger tjenesten.   Det kreves konsesjon for faste stasjoneringer. Luftfartstilsynet har oversikt over dette.   Normalt vil helikopteroperatøren fly ut fra sine hjemmebaser.   Derfor bør riksdekkende utbyggere alltid bruke lokale helikopterselskap og de som er nærmest oppdragstedene.   Det gir alltid best pris.

Er lokasjonene hvor helikoptrene flyr fra godkjent ?

Oppmøtekostnad – mobilisering for helikopter oppdrag av f.eks drift og vedlikehold av kommunikasjons utstyr og master er helt beroende av hvor helikopteret kommer fra.  Utbyggere kan ha oppdrag over hele landet , men ingen helikopter selskap i Norge har idag godkjent og faste avgangsplasser i samme omfang.  Faste steder skal ha konsesjon for teknisk og operativ drift.   Sjekk hvor og hvilke konsesjoner som finnes for selskapet.  Om timeprisen er lav, og godkjente faste avgangsplasser er langt unna, blir jo prisen uansett høyere enn et lokalt helikopterselskap ville kunne tilbudt.

FÅ BEST PRIS OG UTNYTTELSE AV HELIKOPTER KAPASITET OVER HELE NORGE

Vi kan sette sammen og koordinere lokale helikopterselskaper med flere og  rette helikoptertyper og godkjente faste lokasjoner.  Dette vil gi optimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet i Norge.  For riksdekkende utbyggere og vedlikeholdere av kommunkasjons utstyr og master, tilbyr vi en enkel vei til absolutt best pris gjennom en uavhengig kompetansepartner.

> VI HAR PRIS EKSEMPLER <

TA KONTAKT

Hytteflyvning med helikopter – Be om fast pris !

By | Blog, Lasteflyging

Helikopter til hytteflyvning kan fort bli en dyr løsning

Det er snart vår og mange skal ha utført arbeider på hytta som skal være klart til sommeren.  Norge er blant få land hvor det er ganske vanlig å ha hytte uten veiforbindelse.  Enten det er på fjellet, langs kysten eller ute på øyer i skjærgården.   Det kan by på utfordringer å planlegge transport av alt som er nødvendig for et vellykket resultat.   Det raskeste og enkleste er definitivt bruk av helikopter til transporten.  Det går både raskt og er skånsomt mot naturen. Men !  –  Det er en rekke momenter som kan gi deg grå hår allikevel Nemlig :

Hva vil hytteflyvning med helikopter til slutt koste deg ?

De færreste hytte eiere og byggherrer har kompetanse i beregning av kostnader ved bruk av helikopter. Man er prisgitt helikopterselskapets “anslag” og er nødt til å stole på det.   Men prøv å be om en forpliktende fastpris på oppdraget !  Faktum er at så godt som alle helikopter selskaper  ikke ønsker å gi deg fastpris på hytteflyvning og transport av hytte materialer med helikopter.   Hvorfor ikke ?  Ofte fordi man ikke tar seg til til å gjøre en grundig nok analyse av oppdraget er vår påstand.

Helikopterselskaper legger ned mye tid i å konkurrere med hverandre på kun to ting:

 • Pris for oppmøte der helikopteret skal fly hytte materialene fra
 • Pris pr. time helikopteret flyr materialene til leveringsstedet

Men så godt som ingen vil gi deg en garanti på hva prisen til slutt blir !

Vi har satt sammen noen punkter som påvirker prisen.  Noen kan du som kunde påvirke, mens andre ikke.  Vi i Heliwing mener at en profesjonell helikopter operatør bør ha tilstrekkelig kunnskap om sin egen bransje til å kunne hjelpe deg med då gi en fast pris på oppdraget.  Får du ikke en forpliktende pris, bør du sjekke med andre før du bestiller. Husk det er helikopter selskapet som er den profesjonelle akøren –  Ikke du som hyttebygger.
Dersom du selv som privatperson  står som bestiller og betaler er du beskyttet av forburkerkjøpsloven som gir deg bedre rettigheter enn kjøpsloven mellom profesjonelle parter. Her er et utdrag av momenter som kan endre et prisbildet dramatisk for deg som kunde hvis du kun har fått en oppmøtepris og en timepris.

Utdrikningslag og Helikopter – Hva er mulig ?

By | Blog, Utdrikningslag

Helikopter i utdrikningslag – Hva må du tenke på for et vellykket arrangement?

Utdrikningslag er blitt et voksende segment for mange bedrifter i event bransjen. Firma arrangement og events har lenge vært en stor bransje og vokser fortsatt. De siste år mener jeg at  også utdrikningslag og arrangement rundt dette har utviklet seg til en type  “mini-event” hvor mange av innslagene i de tradisjonelle event pakkene  bli kopiert i mindre skala. Man kan mene mye om dette, men har man en seriøs bedrift i ryggen er det både trygt, morro  og behøver slett ikke bli så dyrt heller.

MEN !   Som arrangør av utdrikningslag er det noen fakta opplysninger om helikopter tjenester som du vil ha nytte av å kjenne til for et vellykket resultat.  

For å spare både deg og  helikopter firma  for unødig arbeid og utallige telefoner og eposter som i mange tilfeller aldri fører til hverken  helikopter for utdrikningslaget eller forretning for selskapet, har vi laget en liten liste med ting du som arrangør og bestiller bør kjenne til  før bestemmer deg.   Kjenner du til disse punktene blir behandlet seriørst og får konkrete og ikke minst GJENNOMFØRBARE  forslag.

Pris pr. time eller fast pris på helikopter leie

By | Blog, Priser

Hvordan vurdere tilbud om helikoptertjenester

Når skal du velge fast pris og når er pri spr. time best ?   Dette er spørsmål alle som skal leie helikopter bør stille seg.    Hva som er mest økonomisk beror på en rekke faktorer. Her er noen:

 • Type oppdrag
 • Pilot erfaring
 • Type helikopter
 • Årstid
 • Din kjennskap til bransjen
 • Operatørens rutiner

Det er slutt regningen som viser den endelig prisen, så spørsmålet er :

Er du ukjent med helikoptertjenester og helikopter leie, kan det fort bli et sjansespill med lommeboken om du velger feil.   Vi i Heliwing kan dette godt og står klare til å velge det som er best for deg.

Hva koster det å fly eller leie helikopter ?

By | Blog, Lasteflyging, Myndigheter, Priser, Sightseeing, Utdrikningslag

Hva koster helikopter transport og leie ?

Det er flere varianter og pris modeller. Det vanligste er timepris. Hva det koster å fly eller leie helikopter avhenger av type helikopter. Man betaler for den tiden helikopteret er i luften fra det starter fra sin base til det er tilbake. Timeprisen varierer fra landsdel til landsdel og kan være fra ca. 7500,- for et helikopter for tre passasjerer og opp til over 40.000,- eller mer for store passasjer helikoptre. Fast pris er også mulig å avtale for et bestemt oppdrag. Dette kan imidlertid bli dyrere dersom været er fint, men kan være en god kostnads garanti ved mindre bra vær.

Er du ukjent med helikopter bransjen, bør du velge fastpris !

FÅ FASTPRIS PÅ DITT HELIKOPTER OPPDRAG HER

Hvor kan man fly helikopter til i Norge ?

By | Blog

Helikopter – Hvor kan man fly til i Norge ?

Heliwing helikopter flyr regelmesssig til skisteder som Geilo, Hafjell, Kvitfjell, Norefjell, Hemsedal, Trysil, Stryn, Beitostølen, Gaustablikk og kan tilby fine pakkepriser for grupper opp til 50 personer. Skal du ha med mye bagasje eller skiutstyr, må vi ha beskjed om dette for vektberegning.

Vi kan også hente og bringe fra flyplasser som Oslo lufthavn Gardermoen , Lillestrøm lufthavn Kjeller, Sandefjord lufthavn Torp, Moss lufthavn Rygge, Kristiansand Lufthavn Kjevik, Stavanger lufthavn Sola, Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim lufthavn Værnes, Skien og Porsgrunn lufthavn Geiteryggen, Fagernes lufthavn Leirin, Geilo lufthavn Dagali og mange fler.

Du kan også leie helikopter til byer og steder uten flyplass og spare masse tid. Vi kan arrangere helikopter transport flyr over hele Sør-Norge til f.eks. Hamar Lillehammer, Gjøvik , Elverum, Moss , Halden, Askim, Arendal, Grimstad, Risør, Kragerø, Røros, Fredrikstad, Sarpsborg, Hankø, Hvaler, Mysen, Holmestrand, Horten, Drammen , Kongsberg, Hønefoss, Tønsberg, Tjøme, Geiranger.

Finn pris på hva det koster å fly til dit du vil her

FINN PRIS PÅ HVA DET VIL KOSTE Å FLY DIT DU SKAL

Heliwing Helikoptertjenester - firma og privat

Fly helikopter til skoleball ?

By | Blog

Helikopter og skoleball – er det mulig å leie helikopter til dette ?

Skoleball er ofte et arrangement på kvelden og når det er mørkt. I tillegg er det ønske fra de fleste å kunne vise seg frem.  Å ankomme i helikopter er definitivt en måte å få oppmerksomhet på  !

Men det er mange begrensninger for bruk av helikopter.  Nedenfor er noen av disse som er relevant for helikopter til skoleball.

  • For å lande på man ha grunneiers skriftlige tillatelse. En skolegård f.eks., eies ikke av rektor, men ofte av kommunen.
  • Landingsstedet må være flatt og uten løse gjenstander som kan blåse opp og treffe folk eller eiendom. Det må være god avstand til biler og bygninger som kan ta skade av sand, grus, småstein, plastbiter eller lignende. Helst 40-50 meter.
  • Det må leies inn vakthold med erfaring fra helikopterbransjen på bakken for å sikre området under landing og avgang.
  • Inn og urflyginstrasseen må være slik at man kan nødlande på bakken under enhver fase av avgang og landing. I praksis betyr det at en skolegård som ligger i by , bygd eller tettbebyggelse rundt er forbudt uten a helikopteret er utstyrt med to motorer. I Norge er det stort set kun Politi, Ambulanse, Forsvaret og Nordsjø helikoptrene som har dette.  Sivile to-motors helikoptre finnes det 2-3 stykker av på landsbasis.
  • Det er forbudt å fly  kommersielle oppdrag  med passasjerer i mørke.  Da kreves også to-motors helikopter

SJEKK PRIS PÅ Å FLY HLIKOPTER TILSKOLEBALL

Hytteflyging – Hva er dette for slags flyging ?

By | Blog

Hytteflyging – Transport av materialer med helikopter til steder uten vei !

Mange helikopter selskaper reklamerer med at de utfører såkalt hytteflyging !
Vi får ofte spørsmål fra publikum om hva dette er for noe.    De fleste helikopter selskap mener med dette at dr tilbyr transport av hytte materialer til steder uten vei forbindelse. F.eks. til øyer , steder langs kysten uten vei og på fjellet.

Hytteflyging betyr imidlertid ikke at det er mulig å fly til hytta som passasjer der man måtte ønske. Det er forbudt å lande ute i naturen uten dispensasjon eller særskilt tillatelse.  Forbudet er regulert i Motorferdselsloven og unntak eller dispensasjon gis ikke for personbefordring i ren rekreasjonssammenheng.    Er landingspunktet definert som innmark er det derimot mulig med passasjertransport

LES MER OM HELIKOPTER TRANSPORT AV HYTTE MATERIALER