Helikopter tjenester gjennom HeliWing – vilkår og betingelser

Det er mange forhold innen kjøp eller leie av helikoptertjenester som du som kunde bør kjenne til. Nedenfor vil vi gi deg en del nyttig informasjon rundt temaet  helikopter og tjenester, som man bør tenke på om du har planer om å bruke helikopter. Bestilling, kansellering, vær forbehold, landingsavgifter, oppmøte, landingstillatelser, bagasje, timepris, sikkerhet, forsikring, moms, angrerett mm.etc. Gjennom Flight Generator fra Heliticket AS,  bestiller du helikopter tjenester, og erkjenner og aksepterer  samtidig betingelsene her nedfelt. Ved uenighet om forståelsen av inngått avtale om flyging , har disse generelle vilkår høyest og overordnet rangering dersom ikke annet er spesifikt skriftlig avtalt. Nedenfor kan du lese om generelle vilkårene våre, og de ulike momentene når du planlegger eller skal sjekke priser på helikoptertjenester :

Heliskiing - Fly opp med helikopterkopter

Transportvilkår

Heliwing er ikke en selvstendig bedrift, men en gratis kompetanseportal, som formidler oppdrag gjennom booking portalen til Heliticket AS. Vilkårene er således generelle for bransjen.

Bestilling

Slik kan du bestille helikoptertur når som helst på døgnet ! Du kan gjerne bestille oppdrag på telefon, men vi ber også om å få den bekreftet skriftlig på e-mail, eller i brev. Vår e-mail er info@heliwing.no . Bestillingen må inneholde ønsket avgangsted, ankomststed, dato og klokkeslett samt navn, mobil nr. og adresse til den som skal betale for turen. Skal du ikke selv fly, er passasjeren du bestiller for solidarisk ansvarlig for betaling. Bestiller du på vegne av andre, f.eks. bedrift eller organisasjon, er du også selv personlig solidarisk ansvarlig for betaling så fremt ikke annet fremkommer skriftlig fra annen betalingsansvarlig. Les mer her: Bestilling

Reservering

Ønsker du kun å gjøre en uforbindtlig reservasjon ? Du kan gjerne bestille oppdrag som en reservasjon uten skriftlig bekreftelse. I dette tilfelle aksepterer vi bestillingen, men uten garanti. Det vil si at dersom det kommer andre bestillinger for samme tidsrom og som bekreftes skriftlig, vil disse gå foran. Du må imidlertid selv bekrefte din reservasjon skriftlig. Da kommer din reservasjon først. Les mer her: Reservering

Kansellering eller endringer

Avbestilling eller reduksjon i opprinnelig bestilling, skal være skriftlig. Dette er er kostnadsfritt inntil 30 dager før avtalt tur, så sant det ikke er gjort avtale om annet. Ved avbestilling eller endring på telefon, anses denne først gyldig når bekreftet av kunde på epost. Kunde har selv bevisbyrden for dokumentasjon på at avbestilling eller endring har funnet sted. Har du bestillt et oppdrag, kan du kostnadsfritt kansellere eller endre helt frem til fire uker før. Etter dette avkreves et gebyr tilsvarende 25% av oppdragets omsetning inkl mva. Uteblir man fra bestilt tur uten å kunne dokumentere at skriftlig avbestilling eller endring er gjort, forfaller hele beløpet inkl mva til betaling. Vil man flytte bestillingen til annen dato forfaller samme gebyr. Les mer her: Kansellering eller endringer

Betaling

Du kan betale på mange måter ! Representerer du et firma eller en organisasjon kan vi sende regning/faktura med 14 dagers kreditt. Er du privatperson ber vi om med kredittkort. Betaling med Kredittkort, eller PayPal ( 3,4% gebyr tilkommer og leggges automamtisk på . ) kan du gjøre her. Iht. våre vilkår er du og passasjeren begge personlig solidarisk ansvarlig for betaling av våre tjenester. Kun unntaksvis aksepteres kontant betaling. Les mer her: Betaling

Vær og tekniske forhold

Helikopter er et meget allsidig verktøy, men naturkreftene nytter det ikke å bestemme over. Ethvert oppdrag er forbundet med vær forbehold og forbehold om utsatt flyging av tekniske årsaker. Det kan være forhold med ising i luften, for lavt skydekke, kraftig vind eller for dårlig sikt til å gjennomføre oppdraget. Ved kanselleringer av enda ikke påbegynte flyginger grunnet vær eller tekniske forhold, gjennomføres turen ved først mulige anledning når været tillater det. Passer nytt tidspunkt, avtale tid med operatøren som skulle fly innen 12 mndr. Les mer her: Vær og tekniske forhold

Vekt på passasjerer og bagasje

Det er viktig for oss å presisere at det er kundes ansvar å skrfitlig opplyse om passasjerers og evt. bagasje omfang og vekt på forhånd. Både vi og våre samarbeidende selskaper benytter forskjellige typer helikoptre for å tilpasse oppdraget for best mulig pris til deg. Da er det viktig å ha all informasjon som kan påvirke vektbildet. Les mer her: Vekt på passasjerer og bagasje

Priser

Generelle helikopter priser er oppført i egen link på hovedsiden, og er oppgitt i kr.pr.time fra motoren starter til den stopper etter endt flyging (Rotor-tid). Ventetid og landingsavgifter kommer i tillegg. Vi kan også tilby fastpris på flyging . Se også “priser”. For alle typer fastpris tilbud, gjelder disse under forutsetning av at været tillater flyging i direkte rett linje til destinasjon og tilbake. Ventetid og landingsavifter kommer i tillegg som som for priser basert på generelle timepriser . Ved avbrutt flyging grunnet værforhold, fraktes passasjerer med alterntiv transport til destinasjon uten ekstra kostnad hvis mulig. Forøvrig gjelder betingelser i vilkårenes punkt om avbrutt flyging. Kompensasjon ytes ikke. Les mer her: Priser

Tillatelser

Luftfart er meget gjennomregulert. Helikopterselskap, piloter og Luftfartstilsynet samarbeider tett for å sikre at regler blir fulgt. Med helikopter er man utrolig fleksibel og rent teknisk kan man lande hvor som helst. For å lande må man ha grunneiers skriftlige tillatelse. Det er ikke tilstrekkelig med bruker eller leietagers tillatelse. Ved landing på eks. en kommunal idrettsplass er det ikke tilstrekkelig å innhente idrettslagets tillatelse dersom de ikke også er eier. I utmark er ikke grunneiers tillatelse tilstrekkelig. Da skal kommunen også giskriftligtillatelse. I tettbebyggelse og ved større folkeansamlinger, skal også politiets tillatelse foreligge. Les mer her: Tillatelser

Flyging i mørke/natt

For flyging med passasjerer i mørke eller natt, kreves helikopter med to motorer. Dette er vesentlig dyrere og bør tas hensyn til når kostnader skal beregnes. Bestemmelsen setter disse vilkår når solen står mer enn 6 grader under horisonten. I Praksis betyr dette ca. 40 minutter etter at solen har gått ned. Les mer her: Flyging i mørke/natt

Forsikring – Sikkerhet

Passasjerer og bagasje, er forsikret for NOK 10.000.000,-. Helikopterne er også forsikret. Ved flyging av underghengede last er denne forsikret etter gjeldende bestemmelser når lasten er i luften. Før last er koblet på lasteline og etter at den er frakoblet lasteline, er ansvaret for skade på lasten kundens ansvar. Untatt er skade på faste omgivelser ved laste- og losseplass når dette er en følge av helikopterets virksomhet. Vilkår er imidlertid uansett at alle forskrifter fra Luftfartsmyndigheten og at alle tillatelser er på plass. Luftfartøy og flyger er underlagt streng kontroll av luftfartsmyndigheten. Flysikkerhet er en overbyggende betingelse i vår virksomhet. Les mer her: Forsikring – Sikkerhet

Bilder fra luften

Det er forbudt å ta flyfoto eller bilder fra luften uten tillatelse fra myndighetene. Dette kalles fotolisens og kan innhentes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM. Det er en enkel sak å få tillatelse til enkeltstående oppdrag begrenset i tid og omfang. Dette kan du få både på telefon og fax. Unntatt fra dette kravet, er passasjerer i luftfartøy i rute- charter- eller taxitrafikk. Ellers er det er forbudt å ta bilder uten dette. En generell lisens må det søkes om. Dette tar 3-6 uker. Se forøvrig link til NSM sider om fototillatelse her Les mer her: Bilder fra luften

Priser ved volum flyging og grupper

Transportoppdrag av grupper på 10 personer og oppover. For slike oppdrag gjelder fastpris for opptil et ønsket passasjerantall. Prisen er fast uansett antall passasjerer som faktisk flyr innenfor antallet i tilbudet. Antall luftfartøyer som faktisk benyttes, beregnes utfra avstand og faktisk antall passasjerer. All gruppeforflyting innenfor 100 km radius skal kunne utføres innen 1 klokketime. Les mer her: Priser ved volum flyging og grupper

Gavekort betingelser

Et gavekort er å forstå som et bevis for betaling av en tidsbegrenset rettighet til å få levert en bestemt helikoptertransport fra HeliWing innen 12 mndr. fra betalingen har funnet sted. Gavekort for 1 eller 2 personer flys lørdager mellom 12:00 og 16:00, og når det er minimum 3 personer som er påmeldt. Nedenfor finner mer informasjon om hvilke betingelser og vilkår som gjelder for bruk av kort og bestilling av tur. Les mer her: Gavekort betingelser

Avbrutt flyging

Dersom en påbegynnt flyging blir avbrutt pga av tekniske, værmessige, sikkerhetsmessige eller andre årsaker som ikke gjør det mulig å fly den planlagte ruten, har HeliWing rett til å transportere kunden til det sted som var meningen at kunden skulle til på alternativ transportmåte sålangt det er mulig. HeliWing bestemmer alene hvilken måte som er hensiktmessig. Kunden er ansvarlig for å betale den avtalte pris for hele transporten som om den hadde gått som normalt. Er det ingen alternativ krediteres den forholdmessige redusjon i beregnet total flytid. Les mer her: Avbrutt flyging

Ventetid på bakken

Helikopter er et meget kostbart transpormiddel og er avhengig av å være i luften så mye som mulig når været tillater det. Det betyr dersom du skal leie helikopter til en sted og vente en stund for så å fly tilbake eller videre , må ventetakst påregnes. Dette er avhengig av helikoptertype. Les mer her: Ventetid på bakken