Befaring og inspeksjoner av Kraftlinjer med Helikopter

By 24/11/2014

Befaring og inspeksjoner av Kraftlinjer med Helikopter

Inspeksjoner av kraftlinjer med helikopter er meget effektivt og skånsomt mot naturen