Robinson 44 er et perfekt helikopter for lokal turer

By 28/11/2014

Robinson 44 er et perfekt helikopter for lokal turer

Helikopteret passer god inn i firma arrangement . Lave oppmøte kostnader. Send epost for tilbud.