Filming fra Helikopter for KNS in Norway

By 02/12/2014

Filming fra Helikopter for KNS in Norway

Helicopter oppdrag om filming av Færdeseilasen for KNS i Oslofjorden.