TV2 Hjelper deg tar opp gavekort på helikopterturer

By Sunday September 25th, 2016 May 24th, 2018 Uncategorized

Sorry, this entry is only available in Norwegian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

TV2 Hjelper seg – eller deg – eller hvem ?

Jammen ikke alltid lett å vite.

Gavekort på helikopterturer solgt av firma Helikopter Flights Ltd. er tema denne gangen. Vi gir deg inside informasjon før publisering !

Hvem hjelper hvem ?

Spørsmålet Heliwing ønsker å ta opp, er imidlertid rettet mot den bakenforliggende motivasjonen, og metodene som TV2 gjennom et annet selskap bruker. Man kan hevde presse-etikk og moral i bøtter og spann, men riksmedia har etter vår oppfatning et særlig krav om å opptre troverdig

TV2 HJELPER SEG

TV2 HAR OVER HUNDRE KLAGER
I PRESSENS FAGLIGE UTVALG !

Digital hverdag

Vi lever i en digital hverdag. Som kanalen TV2 sikkert ikke er uenig i, blir flere og flere tjenester som tidligere ble utført manuelt, erstattet av dataprogrammer og roboter. Herunder også produktportaler. Jfr. reiselivstjenester og annonseringsmaskiner. Har du som næringsdrivende noen gang blitt oppringt av selgere som hevder de ringer fra TV2 og skal selge deg annonser på TV2 torget ?. Er du da klar over at tv2torget.no er et helt annet domene og har et vesentlig lavere besøkstall enn TV2.no ! Poenget er at selgerne i TV2torget.no gir inntrykk av at de selger annonser på TV2.no mens det kunden får er noe helt annet.

Vilkår og betingelser bekreftes lest og forstått !

Har du noen gang forsøkt å få kontakt med de mest brukte reiselivsportalene for manuell betjening ? Ikke kast bort tiden er vårt råd. Slik er hverdagen  blitt. Noen protesterer, de fleste ikke.
De fleste automatiserte portaler krever aksept av vilkår og betingelser for å utføre transaksjoner. Slik er det også for portalen www.helikopter.flights. Som portaleier er det slik vi ser det, den muligheten man har for å sikre seg at brukeren vet med sikkerhet hvilke vilkår som gjelder for det han ønsker å betale for før betaling finner sted.
I portalen www.helikopter.flights tilbys det bl.a gavekort på helikopterturer. Helikoptertjenester er ikke sammenlignbart med å bestille en taxi eller kjøpe en flybillett. Det er mange forhold som spiller inn og som nødvendigvis ikke er innlysende for folk som ikke kjenner denne bransjen. Da er det etter vår oppfatning ekstra viktig å sikre portaleier at bruker ikke bare har lest , men også forstått, hva kjøpet innebærer av vilkår for bruk og innløsing.

Enkelte kunder forstår ikke viktigheten av å lese vilkårene selv når de kvitterer for å ha både forstått og lest

Kjøp av gavekort fra www.helikopter.flights, er ikke mulig uten at bruker først ikke bare har kvittert for å ha lest vilkårene ,men også kvittert for å ha forstått de !
Som man må konstatere er virkeligheten slik at i både for eksempelvis reiselivsportaler eller annonseringsportaler vil det være brukere som aksepterer å ha lest og forstått vilkårene som slett ikke har gjort det. Dette er også tilfelle for enkelte som har kjøpt gavekort  fra www.helikopter.flights, og produksjonsselskapet Mastiff AS håper at dette skal være underholdende for TV2 sine kunder, og bidra til gode seertall. Det er nemlig seertall som regulerer hva TV kanalen kan få betalt av sine kunder for profilering.  Det er etter vår oppfatning utvilsomt god underholdning når klager til TV2 hjelper deg sender epost til Helikopter Flights med informasjon om at de selv har funnet en operatør som kan fly turen !  Et lastebilfirma i Trondheim !  Se link til epost korrespondanse.

Hvem hjelper egentlig  TV2 ? Deg eller seg selv ?

Vi mener at TV2 Hjelper deg er et underholdningsprodukt i første rekke. At noen faktisk blir hjulpet er sikkert riktig, men neppe det sentrale poenget i programmets konsept. I saken med gavekort for helikopterturer erfarer vi at Mastiff AS underbygger ovenstående i det alt vesentligste gjennom sin adferd !
Vi har derfor lagt ut epostkorresondansen med selskapet Mastiff AS i sin helhet i link nederst i denne artikkelen. Det første som slår en er at de prøver å la det virke som de ringer fra TV2 og ikke et produksjonsselskap

Helikopter flights Ltd. har svart meget raskt og fyllestgjørende.

Alle spørsmål som er blitt stilt fra Mastiff AS i saken er besvart. Se link til epost korrespondanse lenger ned. Imidlertid ønsket Helikopter Flights ikke å stille opp på et TV intervju, da vi ikke anser dette for å være noe annet enn å ta et lite selskap for noe som er helt vanlig i dagens digital verden.  Dette er selektiv bruk av etikk og moral. Å bidra til å opplyse om et produkt dersom det er uklarheter er en god sak for begge parter. Å bidra til et underholdningsprogram på selskapets bekostning kan forsåvidt også være OK , men da må man være villig til å samarbeide om dette. Det er ikke Mastiff AS.

Har du spørsmål om gavekort fra Helikopter Flights Ltd ?

Helikopter Flights Ltd. utdyper gjerne saken om gavekort ytterligere for Mastiff AS og alle andre som ønsker det. Ned til minste detalj. Imidlertid må spørmål være reelle, og ikke fremstå som en ingress for en skjult agenda for å lage underholdning på andres bekostning, til og med uten å betale for det ! Individer med middels kognitive evner gjennomskuer dette. Helikopter Flights Ltd. ser ikke ut til å nå frem med et sitt argument overfor Mastiff AS om åpenhet og enighet om premissene for et TV intervju. Da er man tvunget å forholde seg til en dokumenterbar utveksling av svar på spørsmål. Det gjør Helikopter Flights Ltd. med glede.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG – INGEN KONSEKVENSER

Et raskt søk i PFU’s arkiv viser at kanalen har over 100 klager på seg.  Nesten 50% har resultert i at kanalen er blitt felt for brudd på god presse etikk.  Da er det ikke urimelig å anta at for å lage en god sak som genererer seertall, er det viktig å ligge så nær opp til grensen for å bli felt som mulig.  At nesten 50% av klagene på kanalen ender med fellende brudd, underbygger denne antagelsen slik Helikopter Flights Ltd ser det.  En underlig selvjustis !
TV2 må forstå at med en slik dokumenterbar historikk er det ikke urimelig at intervju objekter ikke bør ha tillit til at premissene for intervju blir holdt.

Konsekvenser for den profesjonelle parten – TV2, er det heller ikke ved brudd PFU sine retningslinjer. Som epost korrespondansen viser, truer da TV2 med å oppsøke virksomheten med kamera hvis de ikke får aksept på et intervju. Slik Helikopter Flights Ltd.  oppfatter det, dekker de seg i den sammenheng bak intervju objektets rett til samtidig imøtegåelse.  Selv om det blir opplyst på forhånd at hverken intervju eller kommentar blir gitt, vil kanalens iver i å gjøre “alt de kan” for å gi denne muligheten,  i seg selv være underholding.  Det er neppe formålet med retten til samtidig imøtegåelse og er slik selskapet ser det et misbruk  ! Jfr. sak mot TV2 og uttalelse fra PFU : “Det må konstateres at TV 2 har gått uvanlig langt i sine bestrebelser på å få klageren i tale. Dette gjelder både antall forsøk og måten det er forsøkt på”.

Helikopter Flights Ltd. vil uansett ikke stille til et TV interjvu eller gi kommentar i annen form enn på dokumenterbar måte gjennom epost.

Oslo,  4.10.2016 – TV2 stormer post adressen til Heliwing Helikopter AS i Oslo

Tidlig på morgenkvisten idag stormer TV2 en privatbolig i Oslo som også er post adressen til Heliwing Helikopter AS.  Selskapet avsluttet sin virksomhet for snart to år siden og har ingen ting med Helikopter Flights Ltd. å gjøre.

TV2 Hjelper deg før stormingen :

Me er svært opptatt av presseetikk og å overhalde retten kjelder har til tilsvar og samtidig imøtegåing, og me strekkjer oss langt for å få dette til.”

Beboer og eier på adressen, blir utsatt for grove trusler om at hvis de ikke får komme inn får se om Helikopter Flights Ltd. befinner seg der, vil de sørge for å trekke vedkommende inn i saken på en svært uheldig og karakterødeleggende måte.  Denne uanmeldte og svært truende og adferden får eier til å bryte sammen på stedet !.

“TV2 hjelper deg” beklager i epost senere på dagen og lover ikkeå trekke vedkommende inn i saken” allikevel.
Helikopter Flights har grunn til å at dette ikke var grunnet presse etiske retningslinjer.

Helicopter news
error: Content is protected !!