Helikoptersikkerhet nødutstyr

Helikoptersikkerhet - nødutstyr Heliwing

Har piloten gjort jobben sin ? Du skal ha fått orientering om plassering av nødutstyr

error: Content is protected !!