Helikopter for tunge løft Bell205

Helikopter for tunge løft Bell205

Helikopter løft helikopter opp til 1800 kg og god sete kapasitet. Finnes i et fåtall i lokalisert i midt Norge. Brukes mest i større oppdrag på anlegg.