was successfully added to your cart.

Helikopter lasteflyging og transport stropping av takstoler

Helikopter lasteflyging og transport stropping av takstoler

Takstoler lar seg enkelt frakte med Helikopter. Stroppes diagonalt litt ned fra møe toppen.