Helikopter transport Lasteflyging transport stropping av Euro paller med gods

Helikopter transport Lasteflyging transport stropping av Euro paller med gods

Stropping av last for helikoptertransport er viktig . Både for lasten og for folk og eiendom på bakken. Varer på europaller Stroppes som vist og skal “Låse” lasten med låseløkker diagonalt på lasten.

error: Content is protected !!