Helikopter transport lasteflyging vekt

Helikopter transport lasteflyging vekt

Pass byggevareleverandøren pakker i kolli som ikke overstgiger operatørens maks vekt grense fo rhelikopteret. Må ladsten deles på stedet , øker prisen kraftig. Be om skriftlig merking av vekt på hver pakke .

error: Content is protected !!