Helikoptersikkerhet – Inn og ut av Helikopteret

Helikoptersikkerhet innstigning

Når du nærmer deg eller går fra et helikopter, pass nøye på at piloten ALLTID kan se deg til du er et godt stykke unna. Det er LIVSFARLIG å bevege seg bak et helikopter med rotor igang. Halerotor har en hastighet som er mye større enn ehovedrotor og kan være vanskelig å se. Det er også plassert lavere slik at den i værste fall kan treffe deg hvis du går bak helikopteret.

error: Content is protected !!