Helikopter Transport Hytte Materialer Lasteflyging Nett

Helikopter Transport Hytte Materialer Lasteflyging Nett

Helikopter er godt egnet til frakt og transport av både materialer og utstyr til steder uten veiforbindelse. Raskt, effektivt og skånsomt. Det meste kan løftes ; Materialer, isolasjon, reisverk , panel, betong, sand jord, møbler , inventar . are fantasien setter grenser.

error: Content is protected !!