was successfully added to your cart.

Bell214 Tungløfter – Helikoptre i Norge

Helikoptre i Norge Bell 214

Helikopter spesielt egnet for tunge løft. Brukes i brannslukning om sommeren. Hovedsakelig i oppdrag på større anlegg og byggeplasser. Finnes to i Norge. Benyttes normalt ikke til passasjertransport men det er mulig. Send din forespørsel om lasteoppdrag til alle helikopterselskap samtidig . Løftekapasitet 3.000kg.