was successfully added to your cart.

Flyfoto fra Helikopter er best på dokumentasjon av byggeprosjekter

Flyfoto fra Helikopter er best på dokumentasjon av byggeprosjekter

Med helikopter kan du få de beste bildene og akkurat de detaljene du trenger for dokumentasjon. Rimelig , raskt og billig. Alle vinker og høyder ( visse begrensninger på høyde i tett bebyggelse.