Helikopter for å ta Flyfoto krever tillatelse fra NSM
Flyfoto fra helikopter krever tillatalese fra Nasjonal Sikkerhets Myndighet

FORBUDT Å TA FLYFOTO FRA HELIKOPTER UTEN TILLATELSE

Vær oppmerksom på at det kreves tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Tidl. enhet i Forsvarets overkommando), til å gjøre opptak av flyfoto eller film over norsk territorium. Les loven om Flyfoto  her.

Foto kontroll og kartkontroll i Norge

Det kreves tillatelse fra NSM for å gjøre opptak fra luften over norsk territorium ( Flyfoto ). Unntatt fra dette kravet, er passasjerer i luftfartøy i rute- charter- eller taxitrafikk, samt opptak som gjøres iht de av Norge ratifiserte rustningskontrollavtaler.

Søknad om å gjøre opptak fra luften i Norge

For enkeltstående oppdrag, begrenset i tid og omfang, kan det innvilges tillatelse pr telefon eller telefaks. For personer som har behov for tillatelse ifm arbeid/ervervsmessige oppdrag, kan det søkes om og utstedes en generell tillatelse/lisens, med en varighet på opp til 5 år. Vi gjør oppmerksom på at det kreves sikkerhetsklarering av personer som søker om flyfoto tillatelse (lisens) over områder hvor det befinner seg objekter som er vurdert skjermingsverdige.

Telefon: 67 86 40 00
Telefaks: 67 86 40 09
E-post: post@nsm.stat.no
Postadresse: Postboks 14, 1306 Bærum Postterminal

Besøksadresse: Kolsås leir, Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås