Helikoptertjenester fra utlandske selskaper

Helicopter Sightseeing Norway

Helikoptersikkerhet er like relevant og følges like nøye av utenlandske helikopterselskaper som norske. Det er felleseuropeiske luftfartsbestemmelser innen EU og EØS for kommersiell helikopter virksomhet.