was successfully added to your cart.

Helikoptre i Norge AS350 Ecureille Turbin

Helikoptre i Norge AS350 Ecureille Turbin

Et moderne og kraftig turbinhelikopter. Det finnes i overkant av 50 slike i Norge fordelt over hele landet. God baggasjeplass og fem passasjerseter.