Faste landingsplasser

Landing utenfor offentlig flyplass, krever tillatelse fra grunneier.  På kartet over finner du faste landingsmuligheter hvor helikopterselskapet selv ordner tillatelse. Andre steder må du ha egen  tillatelse for å lande.   Denne må du skaffe selv.  Alternativt kan vi gjøre dette for deg mot betaling.
Les mer om krav til landingsplass.

Hvem kan gi Landing tillatelse

“Eier” av grunnen du vil lande på kan gi landingstillatelse. Den skal sendes på epost og følge helikopteret under under oppdraget. I tettbebyggelse og by,  er det normalt forbudt.  Ved større folke ansamlinger skal også politiet gi sitt samtykke.  Ute i naturen og utmark ellers, må tillatelse fra kommunen innhentes i tillegg til Eier av grunnen. Les mer om hvem som gir landingstillatelse