was successfully added to your cart.

Piloter som flyr oppdragene setter sikkerhet først

Piloter som flyr oppdragene setter sikkerhet først

Sikkerhet er en nøkkelfaktor for alle piloter som flyr passasjerer. De har solid bakgrunn og erfaring. Du er trygg når du fly med piloter Heliwing bruker.