Helikopter Frakt av Maskiner Stropping

Helikopter Frakt av Maskiner Stropping

Minigravere, generator og lignende kan løftes med lastestropper. Demonter større deler hvis i tvil om vekt. Husk olje og evt. kjøleveske også har vekt. Maskin produsentens vekt angivelse er netto og som ny maskin.

error: Content is protected !!