Filming fra Helikopter for KNS in Norway

Filming fra Helikopter for KNS in Norway

Helicopter oppdrag om filming av Færdeseilasen for KNS i Oslofjorden.