was successfully added to your cart.

Helikopter Transport Lasteflyging av Takpapp

Helikopter Transport Lasteflyging av Takpapp

Takkpapp ruller plasseres på pall og sikres som bildet viser. Det er viktig at låsemekanismen virker.