Helikopter Transport og Lasteflyging av Hytte Materialer – Klargjøring av last

Stropping av Last

  • Tungt gods må ha et underlag slik at stropper kan plasseres. Bunter med materialer i ulik lengde skal ha rett kant i ene enden for å unngå rotasjon under flyging. Nedenfor er en del eksempler på stropping. Materialer med ulik lengde skal stroppes i hiv med mest mulig lik høyde og bredde, og med en butt ende.
  • Takpapp eller lignende i ruller legges på pall, men kan også fraktes i nett.
  • Takplater og bølgeplater legges på pall og løftes med diagonalt festede stropper.
  • Tynne bygningsplater må legges på pall, mellom to rammer i hele platens størrelse. Dette for å hindre at platene rives i stykker under vindpresset.
  • Vinduer og dører legges på pall, men prøv å unngå å blande formatene.
  • Takstoler stroppes i passe hiv etter vekt og størrelse. Husk diagonal stropping.
  • Takstein, murstein, leca etc., fraktes på pall, godt emballert i kraftig kartong eller krympeplast.
  • Sand , grus og pukk fraktes i storsekk,  cement / betong fraktes i Tobbe.
  • Løsøre og mindre gjenstander Løftes i lastenett eller i storsekk med dobbel bunn.
Helikopter transport lasteflyging av dører
Helikopter Transport Lasteflygign av bygningsmaterialer til hytte
Helikopter Transport Lasteflyging Bygningsplater
Helikopter Transport Lastseflyging Jord Sand
Helikopter lasteflyging og transport stropping av takstoler
Helikopter transport Lasteflyging transport stropping av Euro paller med gods
Helikopter Frakt av Maskiner Stropping
Helikopter Transport Hytte Materilaer
Helikopter Transport Lasteflyging av Takpapp

Helikopterselskapet har egne stropper for lasteflyging brukes lastestropper når lasten heves for helikopterfrakt og transport. Disse låser lasten slik at den sikres under transporten. For at “låsingen” skal fungere må lasten være forberedt for og organisert slik at låsekonseptet fungerer.  Det er pilot og bakkemannskap som gjør denne jobben.  Prosedyrene er  definert i operatørens drifts håndbøker . Både pilot og bakkemann er autorisert av selskapet til å sikre løftestroppene på korrekt måte.   Det er derfor ikke nødvendig for deg som kunde å tenke på dette. Løftepunktene plasseres slik at stroppene strammes diagonalt over lasten.