Helikopter til Linjeinspeksjon og befaringer

Robinson 44 helikoptre brukes til linjeinspeksjon og befaringer over stadig flere områder i mange land. Dette er svært driftsikre maskiner med lave driftkostnader, men allikevel anvendelige og raske som større og mer kostbare maskiner. De er derfor godt egnet til en rekke oppgaver innen linjeinspeksjon og som ikke krever stor løftekapasitet for underhengende last. Helikoptre av denne typen erstatter ikke tunge og kostbare helikoptre, men er snarere et komplement. Det er økonomi i lette helikoptre til lette oppdrag.

Piloter hos operatører vi benytter setter sikkerhet først og har lang erfaring med linjeinspeksjon på helikoptertypen. De er voksne ansvarsbevisste medarbeidere hvor forståelse for kundens behov er sentralt i utførelsen av oppdraget. Spesielt godt egnet er R44 helikoptre til linjeinspeksjon og tjenester knyttet til dette som:

  • Visuell linjebefaring og linjeinspeksjon
  • Inn- og utflyging av personell og utstyr
  • Digitale stillbilder

Ved linjeinspeksjon på vanskelig tilgjengelige steder kan transport av lettere utstyr med helikopter være den beste og billigste måten. Vi kan løfte opptil 250 kg underhengende last. Aggregater, verktøy, montering av mindre antenner, reservedeler etc.
Alt som behoves til linjeinspeksjon. Alle oppdrag utføres av godkjente operatører som har alle tillatelser fra Luftfartstilsynet.

Send dine kontakt data - Vi tar kontakt

Linjeinspeksjon_Helikopter
Leie helikopter - Helikoptertjenester
Powerline inspections by helicopter
Type helikopter leie
Powerline inspections by helicopter
Firma
Heliwing,
Norge
Norway
Beskrivelse
Quick accurate and safe by helicopter. Affordable prices on low price R44 . Good space for observer and registrator. Visual og IR inspections