John-Erik Sogn daglig leder Helikopter Flights Ltd.

John-Erik Sogn
Foto : Heliwing

Helikopterfrakt Spørsmål og svar om helikopter tjenester og leie av helikopter.

Finner du ikke svar på ditt spørsmål her, vil vi gjerne at du kontakter oss. Send email med ditt spørsmål til info@heliwing.no, og vi svarer deg raskt på det meste inne helikopterfrakt og transport.

Med 30 års erfaring innen luftfart hjelper vi deg med de beste løsningene for ditt behov for helikopter.

John-Erik Sogn er daglig leder i Heliwing.  Med bakgrunn som fly-ingeniør og helikopterpilot svarer han på alt du måtte ønske om helikopter bransjen.

Hva koster det og pris på helikopterfrakt ?

Hva koster det å leie helikopter ?

Det er flere varianter og prismodeller. Det vanligste er timepris. Man betaler for den tiden helikopteret er i luften fra det starter fra sin base til det er tilbake. Timeprisen varierer fra landsdel til landsdel og kan være fra ca. 7500,- for et helikopter for tre passasjerer og opp til over 40.000,- eller mer for store passasjer helikoptre. Fastpris er også mulig å avtale for et bestemt oppdrag. Dette kan imidlertid bli dyrere dersom været er fint, men kan være en god kostnadsgaranti ved mindre bra vær.  Her finner du spesifikasjoner på de vanligste helikoptertypene for helikopterfrakt i Norge

Hvor mange er det plass til i et helikopter ?

Hvor mange er det plass til i et helikopter ?

De minste skolehelikopterene tar 1 pilot og 1 passasjer. Nordsjøhelikoptere tar opp til 19 passasjerer og mer. På innlandet er det sjelden med plass til mer enn 5 passasjerer. Se her for kapasitet på de ulike typene for helikopterfrakt i Norge

Hva er de vanligste helikoptertypene i Norge ?

Hva er de vanligste helikoptertypene i Norge ?

Robinson 22 og Hughes 300 er de vanligste skolehelikopterene. ( 2 og 3 seter). For landbaserte operasjoner er Robinson 44 og AS350 er de mest utbredte med hhv. 3 og 5 til 6 passasjerseter.   Offshore helikoptre er større og har ca 19 passasjerseter.

4. Hvor mange helikoptre finnes i Norge ?

Hvor mange helikoptre finnes i Norge ?

I Norges Luftfartøyregister finner du til enhver tid oppdatert informasjon over norsk registrerte helikoptre. I den senere tid har tallet ligget stabilt på i underkant av 250 stk.

5. Hvor mange har privat helikopter er det i Norge ?

Hvor mange har privat helikopter er det i Norge ?

Det er meget få. Antallet varierer noe, men rene privathelikoptre i bruk, holder seg godt uder 30 stk. De aller fleste helikoptre i Norge er i kommersiell drift.

Helikopterfrakt Hvordan bestiller jeg helikopter ?

Hvordan bestiller jeg helikopter ?

Det finnes et 30 tall virksomheter som selger helikoptertjenester og helikopterfrakt  i Norge. Søk på internett med søkeord helikopterleie helikoptertur, helikopterleie lasteflyging helikoptertransport osv. Gjerne med stedsnavn som f.eks helikopterleie Oslo eller lignende. Når du bestiller oppgi hvor lenge du vil fly, fra hvor og til hvor samt hvor mange dere er.

7. Kan private bestille helikopter ?

Kan private bestille helikopter ?

Alle  selskapene selger sine helikoptertjenenster til både private, bedrifter og det offentlige. Det er moms på helikoptertjenester. 8% for person befordring og 25% på alt annet.

Helikopterfrakt Hvor tungt kan et helikopter løfte ?

Hvor mye kan man løfte med helikopterfrakt ?

De minste helikopteret  løfter ca. 300 kg. Deretter er de vanligste vektene 750, 900, 1100 og opp til 1400 kg. Enkelte løfter opp til 3000 kg, og de største helikoptrene i Nordsjøen løfter over 4500 kg.

Lasteflyging-hytte-materilaer-helikopter

Helikopter Lasteflyging – Bruk profesjonelle rådgivere fra Heliwing

9. Hvor fort går et helikopter ?

Hvor fort går et helikopter ?

Den vanligste hastigheten er ca. 200 km/time. Noen raskere. Skolemaskiner ligger på ca. 150 km/t. Hastigheten er også påvirket av vekt og vindforhold.

10. Hva er et to-motors helikopter ?

Hva er et to-motors helikopter ?

Nordsjøhelikoptere er utstyrt med to motorer akkurat som et vanlig passasjerfly. Dette er for ekstra sikkerhet dersom et motorutfall skulle inntreffe. Ikke for at det går fortere eller løfter mer, men for at man kan fly videre på en motor. I by og tettbygd strøk samt om natten er det påbudt med to-motors helikopter for å lande i by og tettbebygd strøk.

11. Kan helikopter fly med betalende passasjerer når det er mørkt og om natten ?

Kan helikopter fly med betalende passasjerer når det er mørkt og om natten ?

Ja – I en kommersiell operasjon må man ha to motorer, og visuelle referanser til bakken. Uten visuelle referanser til bakken må det i tillegg være utstyrt og godkjent for flyging etter instrument flyging bestemmelsene.

12. Kan helikopter fly i tåke og inni skyer ?

Kan helikopter fly i tåke og inni skyer ?

Ja – så lenge det er utstyrt for dette. Bl.a må det være utstyrt iht. instrumentflygereglene.  Svært få helikoptere på innlandet er det. Politi og ambulanse samt 2-3 andre maskiner har slikt utstyr i Norge

13. Hvordan blir man pilot på helikopter og er det helikopterskole i Norge ?

Hvordan blir man pilot på helikopter og er det helikopterskole i Norge ?

Med vanlig god forståelse for realfag og normalt god helse, er det ikke komplisert å ta utdannelsen som helikopterpilot. Teori og skoleflyging tar fra 1 til 1,5 år på heltid. Det er imidlertid etter skolen den største utfordringen starter. Det er lite organiserte opplæringsstillinger og det å komme inn i et ervervsmessig helikopterselskap, for deretter å få begynne å fly, er vesentlig vanskeligere enn å ta utdannelsen. Utdannelsen kommer i prinsippet alle som har helse, er normalt oppegående og har penger, inn på. Er man heldig og kommer inn i et selskap i en opplæringsfunksjon, vil man ofte være klar til professjonell flyging etter 2-3 år. Først da vil man kunne leve av å være pilot på innlandet. Nordsjøpiloter i Offshore-selskapene er godt betalt, men også her kreves erfaring fra 800-1000 timer flytid for å bli vurdert, samt at tilleggsutdannelse kreves. Det er opptaksprøver som stiller meget spesifikke krav til en bestemt profil disse selskapene ønsker seg av en pilot.
Den er dessverre ikke gjenstand for seleksjon til selve utdannelsen, og mange sliter tungt med høye lån uten jobb etter utdannelsen.

14. Hvor mye støy er det fra et helikopter ?

Hvor mye støy er det fra et helikopter ?

Helikopterstøy oppleves intens og ubehagelig for mange. Lyden kombinert med den visuelle oppmerksomheten helikopteret får, medvirker til at støyen ofte oppleves ekstra irriterende. Lyden isolert sett, omregnet i støyekvivalens,er ikke stort verre enn anleggsmaskiner, vedvarende støy fra idrettsarragement som f.eks. en fotballkamp, tyngre veitrafikk eller utekonserter.

15. Hvordan styrer man et helikopter ? Et helikopter styres med tre kontrollspaker.

Hvordan styrer man et helikopter ? Et helikopter styres med tre kontrollspaker.

Pedalene styrer vridningen på bladene på halerotoren. Dette for å motvirke kraften fra hovedrotoren som pga at den går rundt vil forårsake en kraft som vil vri helikopterkroppen i motsatt retning som hovedrotoren går. Spaken som piloten har forran seg og som styres med høyre hånd, brukes til å styre helningen på hovedrotoren når den går rundt på fullt turtall. Skyves den fremover , heller hovedrotorplanet eller rotordisken som den kalles fremover og helikopteret går fremover. Tilsvarende beveges helikopteret sidelengs , evt. bakover når rotordisken heller de respektive veier. Spaken på gulvet på venstre side av helikopteret, beveges opp og ned og styrer vridningen på bladene på hovedrotoren. Stor vridning gir større løftekraft og helikopteret stiger.

Vil du prøve ?   Her kan du prøve å fly helikopter selv

16. Hva slags motor er det i et helikopter ?

Hva slags motor er det i et helikopter ?

Små helikoptere med 2-4 seter, har gjerne stempelmotor med vanlig forgasser eller innsprøytningsmotor. Større maskiner har en gassturbin som gjennom overføringer driver rotor og halerotor til et konstant turtall. Vanlig ytelse er fra ett par hundre hestekrefter til flere tusen på de aller største maskinene.

17. Hva slags drivstoff går helikopter på ?

Hva slags drivstoff går helikopter på ?

Stempelmotorer drives på 100 Oktan blybensin. Kalles 100LL eller AVGAS.
Turbinmotorer går på JET-A1 som er det samme som store passasjerfly går på. Dett er en tørr parafintype brennstoff.

18. Hvilken myndighet regulerer virksomhet med helikopter ?

Hvilken myndighet regulerer virksomhet med helikopter ?

All luftfart i Norge reguleres i Luftfartsloven med forskrifter. For ervervsmessig luftfart med passasjerer og gods er det felleseuropeiske regler gjennom EASA. I Norge er det Luftfartstilsynet under samferdselsdepartementet som fører tilsyn med slik virksomhet.

19. Kan man fly hvor som helst med helikopter ?

Kan man fly hvor som helst med helikopter ?

Luftrommet er definert i ulike luftromklasser. Det er således både forskjellige klasser kontrollert luftrom som man må ha klarering for å fly i, samt ukontrollert luftrom uten krav til klarering. Minstehøyde er generelt sett 500 fot eller 167 meter og 1000 fot eller 333 meter over hhv. utenfor eller innenfor by og tettbebyggelse. I enkelte områder utenfor, kan det også være høyderestriksjoner. F.eks. over sensitive industriområder, nasjonalparker, vilt- og fuglereservat.

20. Kan man lande hvor som helst med helikopter ?

Kan man lande hvor som helst med helikopter ?

Landing utenfor almenn flyplass krever tillatelse fra grunneier. I by og tettbebyggelse og ved større folkeansamlinger, kreves også polititillatelse. Landing i by og tettbebyggelse krever også helikopter utstyrt med to motorer.  I utmark kreves dispensasjon fra motorferdselsloven i tillegg.

21. Hvor høyt kan et helikopter fly ?

Hvor høyt kan et helikopter fly ?

Dette er avhengig av temperatur, trykk, luftens massetetthet og luftfuktiget. Jo høyere opp i luften man kommer, jo mindre luftmolekyler er det for rotorbladene å ta tak i. Luften blir “tynnere”. Høyt trykk , lav temperatur, stor massetetthet og tørr luft, gir de beste forutsetninger. I Sveits lander det helikoptere på 14000 fot heliskiing eller over 4.200 m.o.h. Helikopterturer rundt Matterhorn går gjerne i 15.000 fot.  Det har vært helikopter på Mont Everest som er enda høyere, men det er ikke egnet for turist og passasjerflyging.  I høyder over 15000 fot er det også regler for bruk av oksygen.  Det er ikke trykkabin in helikopter

22. Hvor lavt er det lov å fly ?

Hvor lavt er det lov å fly ?

Generelt 167 meter og 333 meter over hhv. utenfor og innenfor by og tett bebyggelse. >En del særordninger finnes på spesieller steder. Vise industrianlegg , Oslo Sentrum etc.

23. Kan helikopter lande på vann ?

Enkelte helikoptre har flyelementer på meiene. Disse er for nødlanding og normalt ikke beregnet på å lande på vann. En del har slike elementer permanent oppblåst. I slike tilfeller er det fullt mulig å lande på vann.

24. Hvordan nødlander et helikopter ved motorutfall ?

Hvordan nødlander et helikopter ved motorutfall ?

Dette kalles “Autorotasjon”. Ved motorbortfall manuvreres helikopteret umiddelbart til en bestemt posisjon. Ved en riktig hastighet frem- og nedover vil luften som passere gjennom hovedrotor sørge for at turtallet holdes oppe tilstrekkelig uten motor, til å synke kontrollert mot bakken og lande.

25. Helikopter til skoleball ?

Helikopter til skoleball ?

Ja det er mulig ! Men det er mange forhold å tenke på. Du kan lese mer om dette på vår Blog – helikopter til skoleball

26. Helikopter ; landing i by og tettbygd strøk ?

Helikopter ; landing i by og tettbygd strøk

I dagslys : Dersom ikke helikopteret kan følge en trasee som gjør det mulig å foreta en kontrollert nødlanding uten å sette liv og eiendom på bakken i fare, skal det benyttes helikopter med to motorer. I tillegg skal politiets tillatelse innhentes. I visse tilfeller også Luftfartstilsynet.

I mørke : Uansett påbudt med helikopter med to motorer, samt grunneiers tillatelse og evt politi tillatelse iht. forhold på stedet.

27. Helikopter og landing utmark ? ( F.eks. ute i naturen , fjell og øyer)

Helikopterfrakt  og landing utmark ? ( F.eks. ute i naturen , fjell og øyer)

Dette er forbudt uten særskilt tillatelse fra kommune eller fylkesmann. Se motorferdelsloven.  Helikopterfrakt til steder uten veiforbindelse kan innvilges dersom det ikke er turist- og sightseeingflyging.

28. Hva er utmark ?

Hva er utmark ?

Utmarksbegrepet i motorferdselsloven legger friluftslovens definisjon til grunn. Generelt er fjell, skog , øyer og andre steder uten veiforbindelse definert som utmark. Vei eller parkeringsplass som ligger i utmark unntatt. Om vinteren, så lenge den er brøytet.

29. Hva er innmark ?

Hva er innmark ?

Det som ikke er utmark.

30. Hvilket regelverk gjelder for flyging med helikopter ?

Hvilket regelverk gjelder for flyging med helikopter ?

Luftfartsloven og bestemmelser for sivil luftfart, samt de felleseuropeiske reglene i EASA.

31. Hvilke tillatelser skal foreligge for landing med helikopter ?

Hvilke tillatelser skal foreligge for landing med helikopter ?

Det kreves skriftlig tillatelse fra Grunneier før landing. Politi hvis by og større folkeansamlinger, Luftfartstilsynet i visse områder.

32. Hvor kan bestille helikopterfrakt ?

Hvor kan jeg leie helikopter ?

Gjennom Heliwing, Vi kan hjelpe deg med helikopterfrakt over hele Norge.

33.Er det farligere å fly helikopter enn fly ?

Er det farligere å fly helikopter enn fly ?

Helikopter har den fordelen fremfor fly at det ikke trenger en flyplass for å nødlande. Dette er en ekstra sikkerhet.

34. Er det servering ombord i et helikopter ?

Er det servering ombord i et helikopter ?

Nei

35. Blir man lett flysyk, kvalm uvell i helikopter ?

Blir man lett flysyk, kvalm uvell i helikopter ?

Ikke mer enn i andre mindre luftfartøy. Men blir du lett bilsyk , kan det være lurt å ta med en pose.

36. Er det aldersgrense for å være med i helikopter ?

 Er det aldersgrense for å være med i helikopter ?

Nei, ikke i forhold regelverk. Det er opp til selskapene sine driftsrutiner å avgjøre evt. grenser.

38. Er det billigere for barn å være med helikopter ?

Er det billigere for barn å være med helikopter ?

Nei

39. Er det plass til baggasje i et helikopter ?

Er det plass til baggasje i et helikopter ?

Det er begrenset plass. I de minste helikoptrene er det kun plass til en liten bag under sete. I større helikoptre er det noe mer plass, men allikevel begrenset i forhold til store passasjerfly.

40. Er såkalt ``taktisk`` flyging med helikopter tillatt ?

Er såkalt “Taktisk flyging” tillatt med helikopter ?

Nei – Minstehøyder gjelder i sivil luftfart. 500 fot over bakken , samt 1000 fot over by og tettbebyggelse.

41. Hva er en helikopter operatør ?

Hva er en helikopter operatør ?

Det er et selskap som har Driftstillatelse , Lisens og Air Operator Certificate fra Luftfartstilsynet til å drive ervervsmessig luftfart.

42. Hva med flyskrekk og helikopter ?

Hvis flyskrekk er forbundet med redsel for lukkede rom og følelsen av å være innesperret, er dette vesentlig lettere å unngå i helikopter.

43. Hva koster et helikopter ?

Fra 1,5 mill til 100 mill

44. Hva koster det å ha sitt eget helikopter ?

Dette er kostnader du skal tenke på :
Forsikring (3-10 % av verdi pr. år), egenandel, planlagt vedlikehold hver 50. time, uplanlagt vedlikehold, hangar, pilotleie, startavgifter på flyplass, avgifter til luftfartstilsynet, 1 promille av kjøpsprisen pr. time gir en grov pekepinn.

45. Hvor fort går rotoren på et helikopter ?

Forskjellig fra helikopter til helikopter, men rundt 400 rotasjoner pr. minutt er ikke uvanlig på mindre innlandshelikoptre. Ytterst på rotoren tilsvarer dette bortimot lydhastigheten.

46. Hvordan styres et helikopter ?

Helikopteret kontrolleres av piloten gjennom :
Pedaler : Styrer vridningen halerotorbladene. Regulerer den horisontale retningsaksen
Spaken i venstrehånd : Styrer vridningen på hovedrotorbladene.
Regulerer helikopteret opp og ned.
Spaken i høyrehånd : Styrer “hellningen” på den sirkulære flaten hovedrotoren danner når den går rundt.
Regulerer hastiget og brukes sammen med pedaler for å svinge.

48. Hva brukes helikopter til ?

Taxi, Sightseeing, Reinsdyrsamling, Sightseeing, Løfteoppdrag, Flyfoto, Film, Befaringer, Skogbrann, Søk og redning, Politi , Ambulanse, Kraftlinjeinspeksjon, og mange andre områder.

49. Hvor stor plass trenger et helikopter for å lande ?

Ca. 20x 20 meter. eller 2 ganger rotordiameteren.

50. Hva er heli-skiing ?

Du blir fløyet til toppen av et fjell, går av og kjører på ski ned. Ikke tillat i Norge pga Motorferdselsloven.

51. Er mobiltelefon lovlig å bruke i helikopter ?

Det er opp til operatørselskapets driftrutiner.

54. Er det moms på helikopterfrakt ?

Ja. 12% på alt som er person transport. Ellers 25%.  Helikopterfrakt til og fra utlandet er det ikke moms på.

Helikopter leie og priser over Hele Norge

John-Erik Sogn Pilot .
Foto : Heliwing

55. Hvordan er kravene til teknisk vedlikehold på helikopter ?

Stort sett er det krav om teknisk ettersyn hver 50. time

56. Hvordan bli helikopterpilot ?

I Norge er det hovedsakelig kun en helikopterskole som har utdannelse som primær produkt.

57. Hva tjener man som helikopterpilot ?

Fast stilling på innlandet , 400-600 tusen. Timelønnet flyging under læretiden ; 350,-

59. Hvordan er markedet for helikopterpiloter ?

Betinget av din erfaring. Med ca. 1000 timer erfaring eller mer , og er du under 30 år, bør du ha gode sjanser for en fast jobb.

60. Hvor lang tid i forveien bør man bestille helikopter ?

Er det behov for mange helikoptre (Mer enn 4-5 maskiner ) bør du være ute i veldig god tid. For et enkelt helikopter , kan du på høsten og vinteren ofte få dette på dagen. Vår og sommer bør du være ute 3-4 dager i forkant.

61. Hvor mange hestekrefter har motoren i et helikopter ?

På innlandshelikoptre kan dette være 200 til 3-4000 hester. Men de fleste har under 1000.

62. Hvilke typer motorer er det i et helikopter ?

Stempelmotorer og gassturbinmotorer

64. Hvordan finner helikopteret frem i luften ?

Man flyr vanligvis med kontakt med bakken og bruker flykart, kompass og klokke. GPS er også blitt helt normalt å bruke. For flyging uten referanser til bakken , brukes navigasjonsinstrumenter som kommuniserer med radiofyr og kunstige “poler” som er innretninger på bakken.

65. Hvor mange ulykker har det vært med helikopter i Norge ?

Man skiller mellom ulike kategorier ulykker. Luftfartstilsynet har oversikter og statestikker om dette.

66. Hva koster det å fly helikopter ?

Hva koster det å fly helikopter ?

Du betaler en pris pr.time eller pr.minutt for kortere turer. Husk at iden regnes fra rotor starter til rotot stopper.  For lamdiger og avganger går det gjerne 5-6 minutter ekstra for hver. Husk at tiden også regnes fra når helikopteret drar fra sin base til oppdragstedet og tilbake til basen igjen

67. Hytteflyging - Hva er det ?

Det er rett og slett flyging av hyttematerialer. Les mer om hytteflyging i vår blog. Sjekk blog om hytteflyging

Hvor kan man fly helikopter fra og til i Norge ?

Hvor kan du fly helikopter i Norge ?

Heliwing formidler helikopter service, transport og turer over hele Europa.
Les mer om hvor vi har fløyet turer til på Heliwing Blog

Helikopterfrakt – Hvor kan man fly til og fra ?

Heliwing helikopter flyr regelmesssig til skisteder som Geilo, Hafjell, Kvitfjell, Norefjell, Hemsedal, Trysil, Stryn, Beitostølen, Gaustablikk og kan tilby fine pakkepriser for grupper opp til 50 personer. Skal du ha med mye bagasje eller skiutstyr, må vi ha beskjed om dette for vektberegning.

Vi kan også hente og bringe fra flyplasser som Oslo lufthavn Gardermoen , Lillestrøm lufthavn Kjeller, Sandefjord lufthavn Torp, Moss lufthavn Rygge, Kristiansand Lufthavn Kjevik, Stavanger lufthavn Sola, Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim lufthavn Værnes, Skien og Porsgrunn lufthavn Geiteryggen, Fagernes lufthavn Leirin, Geilo lufthavn Dagali og mange fler.

Du kan også leie helikopter til byer og steder uten flyplass og spare masse tid. Vi kan arrangere helikopter transport flyr over hele Sør-Norge til f.eks. Hamar Lillehammer, Gjøvik , Elverum, Moss , Halden, Askim, Arendal, Grimstad, Risør, Kragerø, Røros, Fredrikstad, Sarpsborg, Hankø, Hvaler, Mysen, Holmestrand, Horten, Drammen , Kongsberg, Hønefoss, Tønsberg, Tjøme, Geiranger.

Summary
Photo ofJohn-Erik Sogn
Name
John-Erik Sogn
Website
Job Title
Webmaster
Company
Heliwing Helikopter AS
Address
Frøyasgate 6,
Oslo, All of Norway, 0273