Hytteflyging – Hva er dette for slags flyging ?

By 01/02/2016 april 20th, 2018 Blog

Hytteflyging – Transport av materialer med helikopter til steder uten vei !

Mange helikopter selskaper reklamerer med at de utfører såkalt hytteflyging !
Vi får ofte spørsmål fra publikum om hva dette er for noe.    De fleste helikopter selskap mener med dette at dr tilbyr transport av hytte materialer til steder uten vei forbindelse. F.eks. til øyer , steder langs kysten uten vei og på fjellet.

Hytteflyging betyr imidlertid ikke at det er mulig å fly til hytta som passasjer der man måtte ønske. Det er forbudt å lande ute i naturen uten dispensasjon eller særskilt tillatelse.  Forbudet er regulert i Motorferdselsloven og unntak eller dispensasjon gis ikke for personbefordring i ren rekreasjonssammenheng.    Er landingspunktet definert som innmark er det derimot mulig med passasjertransport

LES MER OM HELIKOPTER TRANSPORT AV HYTTE MATERIALER

error: Content is protected !!