Helikopter transport og Lasteflyging Hytte Materialer – Kundeveiledning

Her finner du viktig veiledning om lasteflyging og  helikopter transport.  Viktige momenter du for deg som kunde formidlet av piloter. Enten du skal leie helikopter i din virksomhet eller, om du er privatperson og  skal løfte hytte materialer med luft transport. Hva forventer helikopterselskapet av deg som skal betale eller være med på oppdraget ? Er det noe du må gjøre på forhånd ?  Og ikke minst,  hva kan du forlange og forvente av helikopterselskapet som skal fly oppdraget ? Se informasjons videoer og artikler  som viser viktige elementer om helikopter transport og lasteflyging ved leie av helikopter.

Sikkerhet

Helikopter transport og lasteflyging av underhengende last, er blant de mest krevende oppdrag for pilot. Det er mange faktorer som skal tas hensyn til for et vellykket resultat, og sikkerhet står alltid i fokus under slike oppdrag.

Helikopter typer

Til større helikopter transport oppdrag og lasteflyging med underhengende last benyttes oftest Helikopter typen AS350 som løfter fra 750kg til 1400 kg avhengig av modelltype og forhold på stedet. Til lettere lasteflyging og helikoptertransport oppdrag, benyttes også helikoptertypen EC120 , med god løftekapasitet. Dette er et rimeligere helikopter som er svært prisgunstig ved oppdrag av mindre omfang og med totalvekter opp til 500 kg.  Forhold som påvirker løfte evnen er bl.a. temperatur, luftfuktighet, luftens massetetthet, høyde over havet og vind. Ved helt enkle lasteflyging og helikoptertransport oppdrag opp til 300 kg og med totalmasse på under tre tonn, benyttes tidvis helikoptertypen Robinson 44. Dette er det rimeligste helikopter for helikopter transport og frakt av mindre gjenstander. Til- og fra flyging  blir vesentlig rimeligere enn et større helikopter.

For ekstra tunge løft med helikopter finnes det i Norge også mulighet for opp 1800kg , 3000kg og 4500 kg.  Se tabell under.

Løftekapasitet

Helikopter TypeLøfte Kapasitet
Robinson 44 300kg
EC120B 500kg
AS350 1400kg
Bell 2051800kg
Bell 2143000kg
AS332 Super Puma4500kg
MD369/MD500450kg
Bell206400kg
Helikopter Transport Hytte Materialer Lasteflyging Nett

Prisen for helikopter frakt av hyttematerialer har direkte sammenheng med antall løft du trenger, hvor materialene skal heises opp fra (oppmøtested), hvor langt det er å fly til oppmøtestedet og hvor langt det er fra oppmøtested til der materialene skal heises ned.

Mer om lasteflyging og helikoptertransport

Helikopter Transport og pilot kompetanse og kompleksitet

Lasteflyging og helikopter transport med underhengende last, krever ulik kompetanse avhengig av type oppdrag. Riktig helikopter til riktig oppdrag krever også at pilot har riktig kompetanse i forhold til oppdragets kompleksitet.

Eks. Helikopter transport og Frakt av matjord, sand, grus og bark

Flyging av jord uten presisjons levering, er blant de enklere oppdragene hvor kompleksitet og kompetansekrav er lavere enn mange andre helikopter frakt oppdrag. Gode priser kan oppnås  hvor både jord og transport er inkludert.

Leie helikopter - Helikoptertjenester
Helikopter transport og lasteflyging av hyttematerilaer
Type helikopter leie
Helikopter transport og lasteflyging av hyttematerilaer
Firma
Heliwing,
Oslo,
Norge
Norge
Beskrivelse
Skal du frakte hyttematerialer til sted uten veiforbindelse ? Bygge nytt, modernisere eller utvide, Helikopterfrakt er raskt og effektivt. Men det er et komplekst marked med mange aktører.