Hva koster det å frakte hytte materialer med helikopter Transport

Med fastpris vet du hva regingen blir !

Eller gå for timepris og ta sjansen

Hvor mange timer tar jobben ? Dette kan påvirke tiden det tar å fly  hytte oppdraget.

 • Avstand fra helikopter basen til oppdrag sted
 • Avstand mellom der materialene ligger for henting, og hytta
 • Hva består lasten av
 • Hvordan er landingsplassens på hentestedet
 • Værforhold på dagen
 • Høyde forskjell mellom hentested og levering
 • Åpent vann mellom hentested og levering
 • Krav til presisjons levering av lasten
 • Pilotens erfaringsnivå
 • Bakkemannskap erfaringsnivå
 • Vekt på enkeltobjektene vs helikopterets kapasitet

Tid er penger – Hvert enkelt av kostnadselementene påvirker tiden det tar for helikopteret å utføre oppdraget.

Priser på helikopterfrakt av hyttematerialer gis gjerne som en kombinasjon av timepris alene , eller timepris for lasteflygingen pluss et fastbeløp for oppmøte.  Er det et oppdrag på 8-10 løft eller mer, tilbys gjerne fastpris på oppmøte. Uansett er ofte den vesentligste delen av kostnaden forbundet med timeprisen på helikopteret.  Helikoptere har ulik løfte kapasitet og priser.

Timer priser og løftekapasitet

Løftekapasitet og prisområde. Lite oppdrag på 2-3 løft har høyere timepris enn større oppdrag på mange løft og kanskje over flere dager
LøftekapasitetI NorgeTime priser (kr. eks. mva)
300kg Nei6.300 - 9.000
400kgNei7.000 - 9.000
500kgJa8.000 - 13.000
800kgJa9.000 - 14.000
1000kgJa9.000 - 14.000
1100kgJa12.000 - 15.500
1350kgJa15.500 - 18.000
1800kgJa15.000 - 25.000
3000kgNei35.000 - 45.000
4500kgJa]65.000 - 100.000

Hvordan regnes Timepris på helikopter transport og frakt av hytte

Teknisk tid

Helikopterets faktiske gangtid i luften. Forsikringer, levetid på helikopterets vitale deler og intervaller for teknisk ettersyn beregnes ut fra dette. Dette er de vesentlige driftskostnadene. Teknisk tid er kun den tiden helikopteret er i luften og faktisk utfører flyging for deg.

Rotor tid

Dette er kort og godt Teknisk tid + tiden rotoren er i bevegelse fra start til stopp når helikopteret står på bakken.  En landing med stopp og oppstart igjen, kan medføre tillegg i tid på alt fra 2-3 minutter til 10-12 minutter. Denne tiden er dermed høyere enn teknisk tid.

Kundetid

Dette er Rotortid pluss et påslag i tid etter at rotor har stoppet. Kundetid varierer fra selskap til selskap og fra oppdrag til oppdrag. F.eks vil  flyging av Fallskjemhoppere eller Heliskiing ha en stor differanse mellom faktisk flytid og fakturerbar tid (teknisk tid vs kundetid)

Leie helikopter - Helikoptertjenester
Hva koster helikopter transport av hytte ?
Type helikopter leie
Hva koster helikopter transport av hytte ?
Firma
Heliwing,
Oslo,
Norge
Norge
Beskrivelse
Beregn pris på helikoptertransport online. Legg inn hentested ( så nærme som mulig ) Deretter leveringssted og antall løft du regner med å trenge