Lasteflyging – helikopter transport og frakt av hyttematerialer.

Lasteflyging med helikopter og frakt av hyttematerialer, innredning og annet utstyr til fritidsboliger uten veiforbindelse, er blitt et stadig større arbeidsfelt for helikopter. Transport med helikopter og helikoptertransport, er også mer skånsomt mot naturen og betydelig raskere enn annnen alternativ transport. Våre samarbeidene godkjente operatører har utstyr og erfaring med lasteflyging for både tunge komplekse løft og mindre lettere lasteoppdrag. For mindre lasteoppdrag opp til 2-3 tonn totalvekt ,er det oftest billigst å bruke mindre helikopter da til- og fraflygingskostnadene ellers ville utgjøre en uforholdsmessig stor del av kostnaden.

Et mindre helikopter kan ta lenger tid, men allikevel bli billigere i forbindelse med helikoptertransport med underhengende last. Ta oss med i planleggingsfasen for å optimalisere kostnadene for din transport . Det er mange faktorer å ta hensyn til og som samlet kan gi store utslag på totalprisen.

Lasteflyging har mange uforutsette elementer som kan påvirke det totale resultatet. Nedenfor er elementer som illustrerer noen områdene det lønner seg å bruke fagfolk på innen helikopterfrakt av hyttematerialer på. Som eks. hvordan man stropper hiv for lasteflyging.

Helikopter Transport Hytte Materialer Lasteflyging Nett
Helikopter transport utstyr for Lasteflyging Lastenett
Helikopter Lasteflyging fra Heliwing
Helikopter Transport Lasteflyging med Longline

Fastpris eller pr. time for lasteflyging av hyttematerialer?

Nøye vurder om du vil ha fastpris eller timepris på din transport av hytte materialer. Spesielt dersom leverandøren indikerer antall tonn man kan fly pr. time og hvor mange minutter hver runde tar. Dersom ikke du kan får en skriftlig bekreftelse på at dette gjelder akkurat ditt oppdrag, bør du vurdere vår fastprisløsning for lasteflyging av hyttematerialer . Da blir prisen det du har avtalt – punktum.

Faktorer som påvirker tiden helikopteret bruker på lasteflyging av hytte :

Beregn FASTPRIS på Lasteflyging

  • Type last som skal fly løftes
  • Inn- of utflygingstrase
  • Høydeforskjeller mellom hentested og leveringssted
  • Pilotens erfaring
  • Krav om presisjonslevering
  • Værforhold
  • Hindere i landinsgsplassens omgivelser
  • Lasten er riktig stroppet

Verdt å vite om Helikopter flyging av hytter og materialer!

Helikopter Lasteflyging – Vekt på det enkelte løft

De ulike helikoptertypene som benyttes i lasteflyging og helikoptertransport,  har forskjellig maks. løftekapasitet og vekt på arbeidshiv ved standard forhold . Det er meget viktig i lasteflyging å ikke overstige disse, da dette kan medføre mye tidsforbruk på omlasting.

Helikopter Lasteflyging – Stropping

I lasteflyging brukes lastestropper når lasten heves for helikoptertransport. Disse låser lasten slik at den sikres under transporten. For at “låsingen” skal fungere må lasten være forberedt for og organisert slik at låsekonseptet fungerer. Ta gjerne kontakt for råd om du ikke finner svar her.

Helikopter Lasteflyging – Landingsplass hentested 

Det er ofte fristende i helikoptertransport å utnytte helikopterets løftekapasitet maksimalt når man beregner kostnader for operasjonen. Imidlertid kan ofte lettere løft gi en lavere totalpris. Laste- og losseplassen kan være av stor betydning for kostnaden i lasteflyging i denne sammenheng.

Penger å spare på deling av oppmøte kostnader

Fra mai til oktober er det hovedsesong for helikopter transport av hyttematerialer.   Ofte er det flere oppdrag i samme region.  Ved samkjøring av flere oppdrag samme dag, kan det det våre mye å spare på å gå sammen om oppmøte.

Leie helikopter - Helikoptertjenester
Lasteflyging helikopter transport frakt av hytte materialer
Type helikopter leie
Lasteflyging helikopter transport frakt av hytte materialer
Firma
Heliwing,
Norge
Norway
Beskrivelse
Alt om helikopter frakt og transport av hytte materialer - Beregne fast pris online før du bestiller