Du må skaffe tillatelse fra grunneier hvis du vil lande utenfor offentlig flyplass

Luftfart er meget gjennomregulert.  Helikopterselskap, piloter og Luftfartstilsynet samarbeider tett  for å sikre at regler blir fulgt.  Med helikopter er man utrolig fleksibel og rent teknisk kan man lande hvor som helst.    For å lande må man ha grunneiers skriftlige tillatelse.  Det er ikke tilstrekkelig med bruker eller leietagers tillatelse.  Ved landing på eks. en kommunal idrettsplass er det ikke tilstrekkelig å innhente idrettslagets tillatelse dersom de ikke også er eier. I utmark er ikke grunneiers tillatelse tilstrekkelig.  Da skal kommunen også gi skriftlig tillatelse. I tettbebyggelse og ved større folkeansamlinger, skal også politiets tillatelse foreligge.