BANNER SLEP FRA HELIKOPTER       –         REKLAMEN ALLE SER  OPP TIL !

Reklame med helikopter kan være en utrolig effektiv måte å formidle sine budskap på. Har du i tillegg en webside med dine produkter, ser du resultatet i økning av antall som har vært inne på sidene. Vi produserer reklame seilet for helikopter . Priser fra 5.000,- eks mva.

Fly reklame, reklame banner, bannerflyging, reklame slep, reklame seil etc., er meget effektiv markedsføring i forbindelse med store folkemengder. Fordelen er at effekten er rask og man ser umiddelbare resultater.

Reklame slep fra helikopter kan med fordel benyttes både som ledd i en kampanje eller som en enkeltstående reklame. Vi har dokumenterbare eksempler på at web-besøk hos annonsør har økt med 300% etter reklame slep fra helikopter.

Med helikopter kan du trekke bokstavslep med reklame på opp til 40 tegn. Fordelen er at helikopter kan fly både lavere og saktere enn fly. Eksponeringen blir tydeligere og lengre med helikopter enn noe annet medium for bevegelig reklame.

Helikopter Banner Reklameslep

Hvor kan man fly reklameslep fra helikopter ?

Flyruten med reklameslep fra fly eller helikopter er bergrenset.  Flyging direkte over by og tettbebyggelse er forbudt.  Flyruten må følge en trasse som gjør det mulig å slippe reklameslepet når som helst uten fare for å treffe mennesker og dyr, bygninger eller eiendom som kan ta skade.

Leie helikopter - Helikoptertjenester
Reklame banner og slep fra helikopter
Type helikopter leie
Reklame banner og slep fra helikopter
Firma
Heliwing,
Oslo,
Norge
Norge
Beskrivelse
Reklameslep fra helikopter - banner. Garantert oppmerksomhet. Send epost for pris