Rammeavtaler på Helikoptertjenester – Lønnsomt eller dyrt ?

By 22/05/2016 juni 25th, 2016 Blog

Rammeavtaler på helikoptertjenester !    Store beløp å spare for utbyggere.

Helikopterbransjen preges av sterk konkurranse med 11 mindre lokale selskap og to større organisasjoner.  Men hva er mest kostnadseffektivt for kunden ?

Ikke lønnsomt for Riksdekkende entreprenører

Industri oppdrag er attraktive kundeforhold som alle ønsker å være med å konkurrere om. Dette er oppdrag som gjerne går over mange hundre timer flytid og således ofte representerer en sikker inntekt over tid for helikopter selskaper. Manuelle administrative kostnader pr. fløyet time i slike kundeforhold blir lave sammenlignet med enkelt oppdrag fra engang- eller enkelt kunder. Også kalt Ad-Hoc oppdrag.

Eksempler på slike helikopter oppdrag er :

  • Bygging av kraftlinjer
  • Bygging av infrastruktur innen kommunikasjon.
    Montering av master og elektronikk med helikopter
  • Inspeksjon av kraftlinjer fra luften
  • Bygging av anlegg for hydrokraft med helikopter
  • Stalige helikopter befaring og inspeksjon
  • Persontransport for statlige etater og store konsern

Store oppdrag – Lav timepris for helikopterservice er tanken !

Mange av byggherrene  er riksdekkende med oppdrags steder over hele landet.  Det er både statlige , kommunale og private aktører som gjennom anbudsprosesser inviterer ALLE helikopter firmaer til å bli med å gi tilbud på Rammeavtaler.

Hvor riksdekkende er helikopteroperatørene egentlig ?

Vår påstand er imidlertid at dette kan oppfattes som et spill for galleriet, og hvor utfallet nesten alltid er gitt på forhånd.  Kun de store helikopterselskapene med deres organisasjoner kan tilsynelatende tilby avtaler som riksdekkende kunder tror de er best tjent med.   Begrunnelsen er i mange tilfeller at ingen av de lokale helikopter selskapene kan tilby helikoptre over like stort geografisk område som de to store selskapene.  For byggherrene forsvares valgene med at de sparer mye på å kun ha ett helikopterservice firma å forholde seg til over hele sitt geografiske virkeområde.  Stor avtale med stort helikopterselskap –  lavest timespris !

Best økonomi er uansett relatert til hvor nærmeste helikopter befinner seg !

Rammeavtaler på helikoptertjenster  er ikke nødvendigvis hverken den mest lønnsomme eller den enkleste avtalen å forholde seg til hverken operativt eller administrativt. Det er flere argumenter for at rammeavtaler kan resultere i en dyrere og administrativt mer krevende avtaleform.  Det er sluttprisen som til slutt avgjør hva som er lønnsomt for utbygger. I Rammeavtalene er det gjerne definert hvor de større helikopterselskapene har sine helikoptre plassert. Imidlertid er et helikopterselskap en svært dynamisk form for forretning hvor driftsmateriellet sjelden står på samme sted lenge.

Bygging og vedlikehold av kommunikasjons master og montering av utstyr

Dette er ofte oppdrag av kort varighet med kanskje bare noen få løft pr. sted og med mye venting.  Da hjelper lav timepris lite, mens avstanden fra der helikopteret står bli vesentlig for total prisen.

Hvilke helikoptertyper er tilgjengelig nærmest oppdragstedet

Utbyggere har et variert behov for flyging.  Det kan være bytte av batterier, justering av antenner, bytte av elektronikk, bygging av master og støping.   Helikopterselskapene har ulik kapasitet på sitt materiell.   Prisen er sterkt variende med kapasiteten og en helikoptertype kan koste dobbelt så mye pr time som en annen. Det er lite hensiktsmessig økonomi å bruke et helikopter med plass til 5 passasjerer og som kan løfte 1350kg, for å fly opp et par batterier eller fly et par  vedlikeholds personale for befaring og inspeksjon.  Rett helikopter til hvert oppdrag  har store økonomiske utslag.

Hvor er helikopter firmaets helikoptre fast stasjonert ?

Avstand til oppdrag stedet er en vesentlig kostnadsdrivende faktor i leie av helikoptertjenester. Det hjelper lite med temporære stasjoneringer nærme utbyggers oppdragssted. Slike har kun begrenset gyldighet og kan være utlløpt når utbygger trenger tjenesten.   Det kreves konsesjon for faste stasjoneringer. Luftfartstilsynet har oversikt over dette.   Normalt vil helikopteroperatøren fly ut fra sine hjemmebaser.   Derfor bør riksdekkende utbyggere alltid bruke lokale helikopterselskap og de som er nærmest oppdragstedene.   Det gir alltid best pris.

Er lokasjonene hvor helikoptrene flyr fra godkjent ?

Oppmøtekostnad – mobilisering for helikopter oppdrag av f.eks drift og vedlikehold av kommunikasjons utstyr og master er helt beroende av hvor helikopteret kommer fra.  Utbyggere kan ha oppdrag over hele landet , men ingen helikopter selskap i Norge har idag godkjent og faste avgangsplasser i samme omfang.  Faste steder skal ha konsesjon for teknisk og operativ drift.   Sjekk hvor og hvilke konsesjoner som finnes for selskapet.  Om timeprisen er lav, og godkjente faste avgangsplasser er langt unna, blir jo prisen uansett høyere enn et lokalt helikopterselskap ville kunne tilbudt.

FÅ BEST PRIS OG UTNYTTELSE AV HELIKOPTER KAPASITET OVER HELE NORGE

Vi kan sette sammen og koordinere lokale helikopterselskaper med flere og  rette helikoptertyper og godkjente faste lokasjoner.  Dette vil gi optimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet i Norge.  For riksdekkende utbyggere og vedlikeholdere av kommunkasjons utstyr og master, tilbyr vi en enkel vei til absolutt best pris gjennom en uavhengig kompetansepartner.

> VI HAR PRIS EKSEMPLER <

TA KONTAKT

error: Content is protected !!