Postadressen for HeliWing Helikoptertjenester og Helikopterservice, finner du i Oslo i Frøyasgate 6, 0273. Oppmøtesteder for turer i Oslo området, er fra tre ulike steder sør for byen. Hvilket avgangssted som benyttes for de enkelte avganger,

er avhengig av hvilket operatørselskap som benyttes. For kjøreanvisning kan du benytte adressene på kartet under. Har du bestilt helikoptertur gjennom Heliwing, vil du få beskjed på epost og SMS i god tid hvilket sted du skal møte opp. Alternativene finner du under.

Avgangsplasser sør for Oslo:

Avgangsplass i Oslo (Ikke helger)