Slik kan du bestille helikoptertur når som helst på døgnet gjennom vår Flight Generator for bestilling av helikopter !
Du kan gjerne bestille oppdrag på epsot, men vi ber også om å få den bekreftet gjennom Flight Generatoren. For bestilling trenger du ønsket avgangsted, ankomststed,  dato og klokkeslett samt navn, mobil nr. og adresse til den som skal betale for turen. Skal du ikke selv fly, er passasjeren du bestiller for solidarisk ansvarlig for betaling.  Bestiller du på vegne av andre, f.eks. bedrift eller organisasjon, er du også selv personlig solidarisk ansvarlig for betaling så fremt ikke annet fremkommer skriftlig fra annen betalingsansvarlig.

Alle bestillinger eller avbestillinger skal være skriftlig bekreftet av operatøren for å være gyldige.( Jfr. punkt om kansellering). Når skriftlig bestilling er sendt,  erkjenner og aksepterer kunde alle våre betingelser allment tilghengelig på www.heliwing.no.