Slik kan du bestille helikoptertur når som helst på døgnet !
Du kan bestille oppdrag på epost. For bestilling av persontransport trenger du ønsket avgangsted, ankomststed,  dato og klokkeslett samt navn, mobil nr. og adresse til den som skal betale for turen. Skal du ikke selv fly, er passasjeren du bestiller for solidarisk ansvarlig for betaling. For lasteflyging trenger du posisjon for hente- og leveringssted, mengde og tidspunkt. Bestiller du på vegne av andre, f.eks. bedrift eller organisasjon, er du også selv personlig solidarisk ansvarlig for betaling så fremt ikke annet fremkommer skriftlig fra annen betalingsansvarlig.

Alle bestillinger eller avbestillinger skal være skriftlig.( Jfr. punkt om kansellering). Når skriftlig tilbud er mottatt, og oppdraget er påbegynt,  erkjenner og aksepterer kunde alle våre betingelser allment tilghengelig på www.heliwing.no.