For flyging med passasjerer i mørke eller natt, kreves helikopter med to motorer.  Dette er vesentlig dyrere og bør tas hensyn til når kostnader skal beregnes. Bestemmelsen setter disse vilkår når solen står mer enn 6 grader under horisonten. I Praksis betyr dette ca. 40 minutter etter at solen har gått ned.