Passasjerer og bagasje, er vanligvis forsikret for NOK 10.000.000,-.

Helikopterne er også forsikret.  Ved flyging av underhengende last er denne forsikret etter gjeldende bestemmelser når lasten er i luften.  Før last er koblet på lasteline og etter at den er frakoblet lasteline, er ansvaret for skade på lasten kundens ansvar. Untatt er skade på faste omgivelser ved laste- og losseplass når dette er en følge av helikopterets virksomhet.  Vilkår er imidlertid uansett at  alle forskrifter fra Luftfartsmyndigheten  og at alle tillatelser er på plass.   Luftfartøy og flyger er underlagt streng kontroll av luftfartsmyndigheten.  Flysikkerhet er en overbyggende betingelse i alle operatørers vår virksomhet.