Transportoppdrag av grupper på 10 personer og oppover.

For slike oppdrag  gjelder fastpris for opptil et ønsket passasjerantall.  Prisen er fast uansett antall passasjerer som faktisk flyr innenfor antallet i tilbudet.  Antall luftfartøyer som faktisk benyttes, beregnes utfra avstand og faktisk antall passasjerer.