Ønsker du kun å gjøre en uforbindtlig reservasjon ?  Du kan gjerne bestille oppdrag som en reservasjon uten skriftlig bekreftelse.  I dette tilfelle noterer vi bestillingen, men uten garanti.  Det vil si at dersom det kommer andre bestillinger for samme tidsrom og som bekreftes skriftlig, vil disse gå foran.  Du må imidlertid selv bekrefte din reservasjon skriftlig.  Da kommer din reservasjon først.