Mange muligheter med budskap fra helikopter banner slep

Bruksområdene er mange.   Enten det er direkte produkt reklame eller indirekte synliggjøring. Eksempel på indirekte prinsipp kan være et bokstavslep med kun din webadresse.  Har du teller på sidene dine kan du se effekten på statistikken i tidsrommet reklame slepet fant sted.

Eksempler på reklame fra helikopter

Forestill deg ditt budskap eksponert 2-3 timer under Færderseilasen, båt- og bilrace, Holmenkollsøndag, før og etter store fotballkamper, turistdestinasjoner under store utfartshelger eller langs med de store inn- og utfarts veiene til større byer i rushtrafikken.

  • Web-reklame
  • Personlige hilsner
  • Kampanjer
  • Produktnyheter
  • Profilering
  • Politiske budskap
  • Informasjon m.m.