Helikopter med banner trekker  oppmerksomhet i seg selv

Helikopter er spesielt godt egnet til slep av reklame seil. Eksponeringen blir også tydeligere og lengre takket være at den er i luften og dets egenskaper med tanke på lav hastighet og manuvrerbarhet. I tillegg er reklame fra et luftfartøy i seg selv noe som vekker oppmerksomhet både i lyd og utseende.

Helikopter Banner Reklame Eksponering