Hva skal budskapet i helikopter  banner reklamen være

Hva som skal stå på  reklame banneret bestemmer du selv.  Den består av løse bokstaver 7 fot høye og finnes i sort eller rødt. Vi setter reklamen sammen for deg med opp til 40 bokstaver inkludert mellomrom og tegn.

Du kan bruke alle norske og utenlandske bokstaver og spesialtegn inkludert ?, !, “, #, &, § o.s.v.  Ønsker du profilering i reklame banneret med egen logo, kan vi produsere denne for deg.

Helikopter Banner Reklame Slep