Helikoptersikkerhet_Sikker_Jobb_analyse

Helikopter SJA – Sikker Job Analyse

Du og helikopterselskapet er begge ansvarlige for å utføre en risikovurdering innen helikoptersikkerhet før man setter igang. Det er fartøysjefen som gjør de konkrete vurderinger. Som en del av grunnlaget legger han/hun til grunn en del forutsetninger som han forventer at du som kunde er inneforstått med og har kontroll på. Bruk derfor nødvendig tid på hva som forventes av deg som kunde  før oppdraget. Sett deg inn i skjemaet for sikker jobb analyse