Helikopter løft og sightseeing turer fra camping plassen

I fellesferien har mange campingplasser arrangert  lokalhelikopterturer fra stedet. en svært populøt aktivitet som alle kan være med på.

Campingplass kan laste ned gratis digital video av plassen sin fra vår web server om de ønsker det. Fin reklame å vi se på nettsidene i markedsføring. I tillegg kan plassens faste beboere ta luftfoto av sin vogn til en meget rimelig pris.

Alle flygninger utføres av operatører godkjent av Luftfartstilsynet. Det operative og tekniske ansvaret ligger hos operatøren som har Lisens, Driftstillatelse og Lisens.