Helikopter turer i store arrangement er et populært tilbud

Heliwing kan hjelpe deg med å arrangere helikopterturer i en rekke planlagte arrangement utover vinteren, våren og sommeren. Ta kontakt for å bli oppdatert med informasjon hvor vi arrangerer helikopterturer til enhver tid.

Spesielt populært og egnet for helikopterturer er :

  • Helikopter turer på Markedsdager,
  • Helikopter løft for publikum på Handels- og fagmesser,
  • Tilby helikopter løft på Bil- og rally løp,
  • Se utstillingen fra luften med helikopter,
  • Mange vil se  idrettsarrangement fra luften i helikopter,
  • Helikopter tilbud i Åpning- og avslutning av fornøyelsesparker,
  • Store motor relaterte utstillinger

Alle flygninger utføres av operatører godkjent av Luftfartstilsynet. Det operative og tekniske ansvaret ligger hos operatøren som har Lisens, Driftstillatelse og Lisens.