Profiler deg på logo på helikopteret

Helikopter i firma arrangement kan være formålstjenlig også i profilering sammenheng.  Har din bedrift store underleverandører er ofte disse interessert i å synliggjøre seg under arrangementet.Vi bidrar gjerne med inn salg av reklameplass overfor dine partnere.  Reklame på  helikopteret eller i form av slep av reklamebanner har vist seg populært i denne sammenheng og kan være et godt bidrag til arrangementets budsjett. For profileringreklame på helikopteret kan eksempelvis være tilstrekkelig til å dekke frakt av 30 personer med helikopter til event stedet.

Leie helikopter - Helikoptertjenester
Reklame oå helikopteret i Event og teambuilding
Type helikopter leie
Reklame oå helikopteret i Event og teambuilding
Firma
Heliwing,
Norge
Norway
Beskrivelse
Helicopter in corporate event may be appropriate also in profiling context. Does your company have major subcontractors are often those interested to visualize themselves during the event .