Helikopter transport Lasteflyging av Jord, Bark, Sand og Grus

Heliwing har en avtale med Drøbakveien Jord om helikopter transport og luft transport av løsmasse i storsekker. Ta kontakt med oss ​​for gode tilbud hvor transport er inkludert.

Storsekker kan brukes til helikopter frakt av:

  • Sand
  • Matjord
  • Subbus
  • Grus
  • Leca Pellets
  • Gytegrus
  • Annen løsmasse