Fastpris eller Timepris – Hva er best

Ofte kan fastpris tilbys på helikopter taxi.  Dette kan lønne seg, særlig i dårlig vær. Fastpris beregnes gjerne som en mellomting mellom maksimum lengde på ruten ved dårlig vær og direkte rute i fint vær. Det kan fort bli store forskjeller i pris og reisetid ved dårlig vær. For de mindre taxi helikoptrene er også vekt viktig for hvor lang tid man bruker. Sjekk alltid med oss hva du kan ta med i helikopter taxi.  Den største fordelen med helikopter taxi er tid. Du kan hentes i Oslo og flys direkte til bestemmelsesstedet uten bilkøer, buss, tog eller via flyplass som ligger langt fra deg eller ditt endelig mål. All flyging utføres av operatører med godkjennelse fra Luftfarstilsynet.

Fint vær i direkte rute:
200km

Helikopter leie Oslo Lom fint Vær

Helikopter Leie Taxi
fra Oslo til Lom

Dårlig vær i lavere terreng:
350km

Helikopter Taxi Rute Oslo Lom Dårlig Vær

Helikopter Leie Taxi
fra Oslo til Lom

Det kan avhengig  av rute og værtype bli differanser i flytid opp til 50% mellom direkte rute med bra vær og rute ved lavt skydekke og dårlig vær.