Fra  3 til 5 passasjerseter på de vanligste helikopter typene.

Helikoptere finnes med mange ulike sete kapasiteter.

Helikoptre i Norge R44 Robinson Raven II Sete kapasitet
Helikoptre i Norge EC120 Colibri Sete kapasitet

Operatørene som flyr oppdragene har flere typer helikopter taxi med ulik sete-kapasitet for persontransport. For å oppnå best mulig pris pr. passasjer er det viktig å fylle alle setene. Husk at når du bestiller helikopter taxi er det timeprisen på helikopteret du betaler for, og ikke antall passasjerer. Kostnadene løper fra avgang taxi helikopter sin  base og til det er tilbake.  Her kan du imidlertid forhandle en del dersom vi kan få retur med andre. Generelt om priser finner du under “priser på helikopter tax” i hovedmenyen.