Avbestilling eller reduksjon i opprinnelig bestilling, skal være skriftlig til operatørem som flyr. Dette er er kostnadsfritt  inntil 30 dager før avtalt tur, så sant det ikke er gjort avtale om annet. Ved avbestilling eller endring på telefon, anses denne først gyldig når bekreftet av kunde på epost.  Kunde har selv bevisbyrden for dokumentasjon på at avbestilling eller endring har funnet sted.  Har du bestillt et oppdrag, kan du kostnadsfritt kansellere eller endre helt frem til fire uker før. Etter dette avkreves et gebyr tilsvarende 25% av oppdragets omsetning. Avbestilles oppdraget når det er 7 dager eller mindre til oppdraget, forfaller hele beløpet til betaling. Uteblir man fra bestilt tur uten å kunne dokumentere at skriftlig avbestilling eller endring er gjort,  forfaller hele beløpet pluss   mva til betaling.   Vil man flytte bestillingen til annen dato forfaller samme gebyr.

Dersom tekniske forhold skulle gjøre den bekreftede og enda ikke påbegynte turen eller oppdraget umulig, gjelder betingelsene under punktet  “Vær og tekniske forhold”.
Selskapet vil gjøre det beste for å skaffe erstatningstransport til samme pris. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kanselleres oppdraget. Under slike forhold dekkes ikke følgekostnader.  Betingelser under punktet vær- og tekniske forhold kommer for øvrig da til anvendelse.